Kuruluş : Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Manisa Sağlık Yüksekokulu 1997 kurulmuştur. 1999-2000 Öğretim yılında, Ebelik Bölümü ilk öğrencilerini almış ve 2004 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
Kazanılan Derece : Ebelik Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Kabul ve kayıt koşullarını yüksekokulumuz internet ana sayfasında “Genel Bilgiler” başlığı altında “Genel Başvuru Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yüksekokulumuzda hazırlık programı yoktur. Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayabilmek için 240 AKTS’ye denk olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlık not ortalaması elde etmek zorundadır.
Program Profili : Ebelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini ve risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne ve bebeğe uygun ebelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb.) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon süreçlerinde ebelik hizmetlerini bilimsel temellere dayalı olarak geliştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Kamu, üniversite ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, gebe eğitim merkezleri, anne- baba okulları, kadın ve çocuğun yer aldığı diğer alanlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavından geçerli not almaları koşuluyla Lisansüstü (Yüksek lisans ve Doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Doç.Dr.Funda KOSOVA
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Hülya DEMİRCİ
Adres : Şehitler Mah. İstasyon Mevkii 45020 MANİSA
Posta kodu : 45020
Telefon : 02362391318 - 2318373
Fax : 02362320058
Web adresi : www.bayar.edu.tr / saglikyo / index .php
Mail : saglikyo@bayar.edu.tr
Ülke : Türkiye
İl : Manisa
İlçe : Merkez
Bölüm Olanakları : Ebelik Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Rektörlük Yerleşkesi’ne yakın, Manisa Devlet Hastanesi’nin bahçesinde eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde 4 derslik bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Öğrencilerin laboratuar uygulamaları için iki beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarlarında temel ebelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yenidoğan bakım ve uygulama maketleri, doğum maketleri, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Ebelik bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde tenis masaları bulunmaktadır.