Kuruluş : Akhisar Meslek Yüksekokulu 2000 yılında kurulmuş olup, Endüstriyel Tavukçuluk Programı 2002-2003 eğitim öğretim yılından bu yana eğitim-öğretimini sürdürmektedir
Kazanılan Derece : Endüstriyel Tavukçuluk Önlisans, Tekniker
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-6 türünden yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programın zorunlu müfredatlarında yer alan Yabancı Dil dersi ve Senato’nun kararı ile uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınavdan yeterli puan alan öğrenciler bu derslerden başarılı sayılırlar ve muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Endüstriyel Tavukçuluk Programından ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Endüstriyel Tavukçuluk programı güçlü öğretim kadrosu ve donanımlı alt yapıya sahiptir. Yumurta ve tavuk etinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan ara meslek elemanı yetiştiren programdır. Son yılların en hızlı gelişen sektörlerinden olan ve bu özelliğini gelecekte de sürdürmesi beklenen tavukçuluk sektörü, mezun olan öğrencilere edindikleri bilgi ve deneyimi değerlendirme açısından oldukça iyi bir saha oluşturmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Gıda tarım ve Hayvancılık bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlarında, Tavukçuluk sektörünün değişik birimleri, Yem fabrikaları,Gıda işletmeleri, Tavuk ürünleri satış ve pazarlamasında çalışabilirler.
Örnek: Keskinoglu Tavukçuluk, Güres Tavukçuluk, Abalıoğlu Tavukçuluk
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olanlar Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümüne ve Açık Öğretim Fakültesinin 4 yıllık bazı bölümlerine dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam gün
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Metin ÇABUK
Address: Manisa Celal Bayar Universitesi. Akhisar Meslek Yüksekokulu
Devlet Karayolu üzeri No: 279 45210 Akhisar / MANİSA
Phone: 0236 412 68 96 e-mail: metin.cabuk @ bayar.edu.tr
Bölüm Olanakları : Tavukçuluk Laboratuvarı, Bıldırcın Ünitesi, Yem ve kuluçka makinesi.