1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
YAB 1201Yabancı Dil I---3,00
ISL 1001Seçmeli Ders Havuzu I---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2,000,000,002,00
TDL 1111Türk Dili I2,000,000,002,00
ISL 1111Muhasebe I3,000,000,004,00
IKT 1105İktisada Giriş3,000,000,004,00
ISL 1103Matematik I3,000,000,004,00
ISL 1105İşletme Biliminin Temelleri3,000,000,003,00
ISL 1131Hukukun Temel Kavramları3,000,000,004,00
ISL 1107Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı3,000,000,003,00
Toplam22,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
YAB 1202Yabancı Dil II---3,00
ISL 1002Seçmeli Ders Havuzu II---1,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2,000,000,002,00
TDL 1112Türk Dili II2,000,000,002,00
ISL 1112Muhasebe II3,000,000,004,00
ISL 1132Davranış Bilimleri3,000,000,003,00
ISL 1104Matematik II3,000,000,004,00
ISL 1152İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
IKT 1112Mikro İktisat3,000,000,004,00
Toplam19,000,000,0027,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 2103İstatistik I3,000,000,004,00
ISL 2123Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
IKT 2107Makro İktisat3,000,000,004,00
ISL 2153Mali Tablolar Analizi3,000,000,004,00
Toplam12,000,000,0016,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 2104İstatistik II3,000,000,004,00
ISL 2114Şirketler Muhasebesi3,000,000,004,00
ISL 2144Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
ISL 2124İnsan Kaynakları Yönetimi3,000,000,005,00
ISL 2134Pazarlama Yönetimi3,000,000,005,00
MLY 2164Bankacılık ve Mali Kurumlar3,000,000,004,00
ISL 2102Bilimsel Araştırma Yöntemleri3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 5000Seçmeli Ders Havuzu III---8,00
ISL 3135Maliyet Muhasebesi3,000,000,004,00
ISL 3105Sayısal Yöntemler I3,000,000,005,00
ISL 3115Üretim Yönetimi I3,000,000,004,00
ISL 3125İşletme Finansmanı3,000,000,005,00
ISL 3145Pazarlama Araştırması3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 6000Seçmeli Ders Havuzu VI---8,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri1,000,002,001,00
ISL 3106Sayısal Yöntemler II3,000,000,004,00
ISL 3116Üretim Yönetimi II3,000,000,004,00
ISL 3146Finansman Yönetimi3,000,000,004,00
ISL 3136Uluslararası Pazarlama3,000,000,005,00
ISL 3156İş Hukuku3,000,000,004,00
Toplam16,000,002,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ISL 7000Seçmeli Ders Havuzu VII---8,00
ISL 4167Sermaye Piyasası Analizi3,000,000,004,00
ISL 4107Yönetim Muhasebesi3,000,000,005,00
ISL 4137Denetim3,000,000,004,00
ISL 4147Örgütsel Davranış3,000,000,004,00
ISL 4157Stratejik Yönetim3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IBF 4110Mesleki Gelişim4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Yabancı Dil I
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
YDA 1121Yabancı Dil I - Almanca3,000,000,003,00
YDF 1121Yabancı Dil I - Fransızca3,000,000,003,00
Seçmeli Ders Havuzu I
BED 1131Beden Eğitimi I0,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Yabancı Dil II
YDF 1122Yabancı Dil II - Fransızca3,000,000,003,00
YDA 1122Yabancı Dil II - Almanca3,000,000,003,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
Seçmeli Ders Havuzu II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu III
ISL 3225Tutundurma Yönetimi3,000,000,004,00
ISL 3235Promotion Management (English)3,000,000,004,00
ISL 3215İşletmelerde Performans Ölçümü ve Denetimi3,000,000,004,00
ATD 5000Akademik Türkçe(Yabancı Uyruklular)4,000,000,004,00
ISL 3275Yönetim Bilişim Sistemleri3,000,000,004,00
ISL 3245Hizmet Pazarlaması3,000,000,004,00
ISL 3255Uluslararası Finansal Raporlama3,000,000,004,00
ISL 3285İnternational Financial Reporting (English)3,000,000,004,00
IKT 3207Ekonometrik Yöntemler3,000,000,004,00
ISL 3205Yönetimde Güncel Yaklaşımlar3,000,000,004,00
ISL 3231İnsan Hakları3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu VI
ISL 3212Tüketici Davranışları3,000,000,004,00
ISL 3256İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik3,000,000,004,00
ISL 3214Girişimcilik3,000,000,004,00
MLY 3210Vergi Usul Hukuku3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu VII
ISL 4247Analysis of Derivatives Markets (English)3,000,000,004,00
ISL 4217Türev Piyasalar Analizi3,000,000,004,00
MLY 4213Maliye Politikası3,000,000,004,00
MLY 4267Türk Vergi Sistemi3,000,000,004,00
ISL 4237Çalışma Yaşamında İnsan3,000,000,004,00
ISL 4227Programlama Temelleri3,000,000,004,00
ISL 4213Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar3,000,000,004,00
IKT 4215Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
ISL 4207Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi3,000,000,004,00