1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 1001 Seçmeli Ders Havuzu I---1
IKT 1161İktisada Giriş3004
KMY 1101Kamu Yönetimine Giriş3004
KMY 1121Hukukun Temel Kavramları3004
TDL 1111Türk Dili-I2002
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3003
KMY 1111Toplum Bilimi3004
ISL 1151Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3003
ISL 1105Muhasebe I3003
KMY 1141Kariyer Planlama1002
Toplam240030
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1508Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu---3
KMY 1002Seçmeli Ders Havuzu II---1
IKT 1162Mikro İktisat3004
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3003
ISL 1112Muhasebe II3004
TDL 1112Türk Dili-II2002
KMY 1102Anayasa Hukukuna Giriş3004
KMY 1132Siyasi Tarih3004
KMY 1144Siyaset Bilimi I3005
Toplam200030
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 2163Makro İktisat3004
MLY 2163Kamu Maliyesi3004
KMY 2133Uygarlık Tarihi3004
KMY 2163Yönetim Bilimleri3004
KMY 2173Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar3004
AIT 2103Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I2002
KMY 2135Siyaset Bilimi II3004
KMY 2183Siyasal Düşünceler Tarihi I3004
Toplam230030
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 2144Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri3004
KMY 2124Türk Yönetim Tarihi3004
KMY 2134Siyaset Sosyolojisi3004
MLY 2174Devlet Bütçesi3004
KMY 2194İdare Hukuku3004
KMY 2154Türk Anayasa Hukuku3004
AIT 2102Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II2002
KMY 2148Siyasal Düşünceler Tarihi II3004
Toplam230030
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 3001Seçmeli Ders Havuzu III---8
KMY 3115Kentleşme ve Konut Politikaları3005
KMY 3145İdari Yargılama Hukuku3004
KMY 3155Kamu Personel Yönetimi3005
KMY 3165Yerel Yönetimler I3004
KMY 3137Türk Siyasal Hayatı I3004
Toplam150030
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 3004Seçmeli Ders Havuzu IV---8
KMY 3126Yerel Yönetimler II3004
KMY 3116Çevre Sorunları ve Politikaları3005
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri1021
KMY 3146Kamu Politikası3004
KMY 3156Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3004
KMY 3176Türk Siyasal Hayatı II3004
Toplam160230
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 4003Seçmeli Ders Havuzu V---8
KMY 4177Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi3004
KMY 4137Türk İslam Düşünce Tarihi3005
KMY 4147Kent Kültürü ve Politikaları3004
KMY 4157Türkiye'de Çevre Yönetimi3005
KMY 4187Devletler Hukuku3004
Toplam150030
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
KMY 4002 Seçmeli Ders Havuzu VI---12
IKT 4198Türkiye Ekonomisi3004
KMY 4116Çağdaş Siyasal Sistemler3005
MLY 4188Türk Vergi Sistemi3004
KMY 4184Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler3005
Toplam120030
Seçmeli Ders Havuzu I
BED 1131Beden Eğitimi I1001
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik1001
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim1001
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1001
Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu
ADS 1220Fotoğrafçılık2003
ADS 1218Konuşma ve Diksiyon2003
ADS 1252İmaj ve İtibar Yönetimi2003
ADS 1206Etkili Sunum Teknikleri2003
Seçmeli Ders Havuzu II
BED 1132Beden Eğitimi II1001
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik1001
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim1001
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1001
Seçmeli Ders Havuzu III
MLY 3265Kamu Ekonomisi3004
ISL 3265Örgüt Kuramı3004
KMY 3205Siyasal İletişim3004
KMY 3225Contemporary Political Thought3004
IKT 3285Uluslararası İktisat3004
ISL 3203Borçlar Hukuku3004
ISL 3207Davranış Bilimleri3004
MLY 3245Yerel Yönetimler Maliyesi3004
MLY 3255Maliye Politikası3004
KMY 3235Temsil ve Protokol Yönetimi3004
KMY 3245Kriz ve Afet Yönetimi3004
CEK 3217Sosyal Politika3004
Seçmeli Ders Havuzu IV
ISL 3202İş Hukuku3004
KMY 3226Avrupa Birliği ve Türkiye3004
KMY 3236Uluslararası Politika3004
KMY 3246EU and Turkey3004
ISL 3254Girişimcilik3004
MLY 3256Kamu Mali Denetimi3004
ISL 3214Medeni Hukuk3004
KMY 3256Yönetim ve Etik3004
KMY 3296Mesleki Yabancı Dil3004
KMY 3276Kentsel Dönüşüm3004
KMY 3286Bilişim Teknolojileri ve E-Devlet3004
KMY 3202Çağdaş Siyasal Akımlar3004
Seçmeli Ders Havuzu V
ISL 4297İstatistik3004
KMY 4207Kent ve Bölge Planlaması3004
KMY 4237Uluslararası Çevre Politikası3004
ISL 4205Ticaret Hukuku3004
KMY 4227Regional and Urban Planning3004
KMY 4217Medya ve Siyaset İlişkileri3004
INV 4207İnovasyon Yönetimi3004
KMY 4247International Environmental Policy3004
KMY 4287Sivil Toplum3004
KMY 4279Türk Dış Politikası3004
Seçmeli Ders Havuzu VI
KMY 4266İnsan Hakları3004
KMY 4298Kırsal Dönüşüm3004
KMY 4202Ceza Hukuku3004
ISL 4212Yeni Finansal Sistem ve FİNTEK3004