1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 1001Seçmeli Ders Havuzu I---1,00
ISL 1171Genel İşletme3,000,000,004,00
ISL 1111Muhasebe I3,000,000,004,00
TDL 1111Türk Dili-I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
ISL 1101Genel Matematik3,000,000,004,00
KMY 1151Hukukun Temel Kavramları3,000,000,003,00
ISL 1151Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3,000,000,003,00
IKT 1171İktisat I3,000,000,004,00
IKT 1121Kariyer Planlama1,000,000,002,00
Toplam24,000,000,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
ADS 1504Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu ---3,00
IKT 1002Seçmeli Ders Havuzu II---1,00
ISL 1172İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
KMY 1162Anayasa Hukuku3,000,000,003,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
IKT 1102İktisat II3,000,000,004,00
ISL 1112Muhasebe II3,000,000,004,00
ISL 1182İktisatçılar İçin Matematik3,000,000,004,00
TDL 1112Türk Dili-II2,000,000,002,00
AIT 1104Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2,000,000,002,00
Toplam22,000,000,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 2113Mikro İktisat I3,000,000,005,00
ISL 2103İstatistik I3,000,000,004,00
MLY 2163Kamu Maliyesi3,000,000,004,00
ISL 2183Mali Tablolar Analizi3,000,000,004,00
ISL 2123Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
IKT 2133Makro İktisat I3,000,000,004,00
AIT 2101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2,000,000,002,00
IKT 2143İktisat Araştırma Yöntemleri3,000,000,003,00
Toplam23,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 2114Mikro İktisat II3,000,000,005,00
ISL 2104İstatistik II3,000,000,004,00
ISL 2144Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
IKT 2104Makro İktisat II3,000,000,005,00
ISL 2114Şirketler Muhasebesi3,000,000,004,00
ISL 2174Davranış Bilimleri3,000,000,004,00
MLY 2174Devlet Bütçesi3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 3001Seçmeli Ders Havuzu III---8,00
IKT 3115Para Teorisi3,000,000,005,00
ISL 3135Maliyet Muhasebesi3,000,000,004,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri3,000,000,001,00
EKM 3121Ekonometrik Yöntemler I3,000,000,004,00
MLY 3135Türk Vergi Sistemi3,000,000,004,00
IKT 3125İktisat Politikası3,000,000,004,00
Toplam18,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 3002Seçmeli Ders Havuzu IV---8,00
IKT 3116İktisadi Sis. ve Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
MLY 3146Maliye Politikası I3,000,000,004,00
EKM 3122Ekonometrik Yöntemler II3,000,000,004,00
IKT 3186Uluslararası İktisat I3,000,000,005,00
IKT 3136Ekonomik Büyüme3,000,000,005,00
Toplam15,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 4001Seçmeli Ders Havuzu V---8,00
IKT 4137Uluslararası İktisat II3,000,000,005,00
IKT 4147Kalkınma Ekonomisi3,000,000,005,00
IKT 4157Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 4187Finansal İktisat3,000,000,004,00
IKT 4197Bölgesel İktisat3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IBF 4108İş Yeri Uygulama Eğitimi4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Havuzu I
BED 1131Beden Eğitimi I1,000,000,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Alan Dışı Seçmeli Ders Havuzu
ADS 1202Uygarlık Tarihi2,000,000,003,00
ADS 1204Bilim Felsefesi2,000,000,003,00
ADS 1206Etkili Sunum Teknikleri2,000,000,003,00
ADS 1208Sosyal Medya2,000,000,003,00
ADS 1210Web Tasarımı2,000,000,003,00
ADS 1212Finansal Okuryazarlık2,000,000,003,00
ADS 1214Çevre Sorunları ve Politikaları2,000,000,003,00
ADS 1216Manisa Tarihi ve Ekonomisi2,000,000,003,00
ADS 1218Konuşma ve Diksiyon2,000,000,003,00
ADS 1220Fotoğrafçılık2,000,000,003,00
Seçmeli Ders Havuzu II
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu III
ISL 3255Pazarlama İlkeleri3,000,000,004,00
ISL 3275İşletme Finansmanı3,000,000,004,00
MLY 3215Kamu Ekonomisi3,000,000,004,00
KMY 3275Urbanization and Environment Policies3,000,000,004,00
MLY 3225Bankacılık ve Mali Kurumlar3,000,000,004,00
IKT 3295Türkiye İktisat Tarihi3,000,000,004,00
KMY 3265Kentleşme ve Çevre Politikaları3,000,000,004,00
KMY 3287Türk Yönetim Tarihi3,000,000,004,00
IKT 3215Enformasyon ve Teknoloji İktisadı3,000,000,004,00
IKT 3225Ekonomik Göstergelerin Analizi3,000,000,004,00
IKT 3235Spor ve Sanat Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 3245Ekoloji ve Tarım Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 3255Ekonomik Uygulamalı Oyun Teorisi3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu IV
IKT 3236Kantitatif İktisat3,000,000,004,00
KMY 3266Siyaset Bilimi3,000,000,004,00
IKT 3216Yenilik ve Rekabet Ekonomisi3,000,000,004,00
ISL 3296İş Hukuku3,000,000,004,00
IKT 3226Monetary Policy (English)3,000,000,004,00
ISL 3254Girişimcilik3,000,000,004,00
IKT 3206Para Politikası3,000,000,004,00
MLY 3226Vergi Usul Hukuku3,000,000,004,00
ISL 3212Yatırım Projeleri Analizi3,000,000,004,00
IKT 3246Enerji Ekonomisi ve Politikaları3,000,000,004,00
IKT 3256Dünya İktisat Tarihi3,000,000,004,00
IKT 3266Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 3276İşletme İktisadı3,000,000,004,00
IKT 3286Yükselen Piyasa Ekonomileri3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu V
KMY 4229Kamu Yönetimi3,000,000,004,00
ISL 4267Sermaye Piyasası Analizi3,000,000,004,00
IKT 4227Güncel Ekonomik Sorunlar3,000,000,004,00
ISL 4257Lojistik3,000,000,004,00
IKT 4237Ekonomik Entegrasyonlar3,000,000,004,00
ISL 4287Capital Market Analysis (English)3,000,000,004,00
ISL 4201Denetim3,000,000,004,00
IKT 4247Economic Integrations3,000,000,004,00
INV 4207İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00
MLY 4237Maliye Politikası II3,000,000,004,00
IKT 4257Sanayi Toplumunun Ekonomi Politiği3,000,000,004,00
IKT 4267Davranışsal İktisat3,000,000,004,00
IKT 4277Kent Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 4287Uluslararası Para Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 4297Genel Denge ve Refah Ekonomisi3,000,000,004,00