1. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDH 1Seçmeli Ders Havuzu 1 ---1,00
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I2,000,000,002,00
IKT 1101İktisat I3,000,000,003,00
ISL 1171Genel İşletme3,000,000,004,00
ISL 1111Muhasebe I3,000,000,004,00
ISL 1141Temel Bilgisayar Tekn. Kullanımı2,000,002,003,00
KMY 1121Hukukun Temel Kavramları3,000,000,004,00
TDL 1111Türk Dili-I2,000,000,002,00
YDI 1121Yabancı Dil I - İngilizce3,000,000,003,00
ISL 1101Genel Matematik3,000,000,004,00
Toplam24,000,002,0030,00
2. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SDH 2Seçmeli Ders Havuzu 2---1,00
ISL 1142Temel Bilgisayar Bilimleri2,000,002,003,00
ISL 1172İşletme Yönetimi3,000,000,004,00
KMY 1162Anayasa Hukuku3,000,000,003,00
YDI 1122Yabancı Dil II - İngilizce3,000,000,003,00
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II2,000,000,002,00
IKT 1102İktisat II3,000,000,004,00
ISL 1112Muhasebe II3,000,000,004,00
ISL 1182İktisatçılar İçin Matematik3,000,000,004,00
TDL 1112Türk Dili-II2,000,000,002,00
Toplam24,000,002,0030,00
3. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 2103Makro İktisat I3,000,000,005,00
IKT 2113Mikro İktisat I3,000,000,005,00
ISL 2103İstatistik I3,000,000,004,00
MLY 2163Kamu Maliyesi3,000,000,004,00
ISL 2183Mali Tablolar Analizi3,000,000,004,00
IKT 2123İktisat Araştırma Yöntemleri3,000,000,004,00
ISL 2123Borçlar Hukuku3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
4. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 2114Mikro İktisat II3,000,000,005,00
ISL 2104İstatistik II3,000,000,004,00
ISL 2144Ticaret Hukuku3,000,000,004,00
IKT 2104Makro İktisat II3,000,000,005,00
ISL 2114Şirketler Muhasebesi3,000,000,004,00
ISL 2174Davranış Bilimleri3,000,000,004,00
MLY 2174Devlet Bütçesi3,000,000,004,00
Toplam21,000,000,0030,00
5. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 5000Seçmeli Ders Havuzu 5---8,00
IKT 3115Para Teorisi3,000,000,005,00
ISL 3135Maliyet Muhasebesi3,000,000,004,00
IKT 3205İktisat Politikası3,000,000,004,00
MLY 3186Türk Vergi Sistemi3,000,000,004,00
SSP 3000Sosyal Sorumluluk Projeleri3,000,000,001,00
IKT 3145Ekonometrik Yöntemler I3,000,000,004,00
Toplam18,000,000,0030,00
6. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 6000Seçmeli Ders Havuzu 6---8,00
IKT 3116İktisadi Sis. ve Düşünceler Tarihi3,000,000,004,00
IKT 4117Ekonomik Büyüme3,000,000,004,00
IKT 4107Uluslararası İktisat I3,000,000,005,00
MLY 4117Maliye Politikası I3,000,000,005,00
IKT 3146Ekonometrik Yöntemler II3,000,000,004,00
Toplam15,000,000,0030,00
7. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
IKT 7000Seçmeli Ders Havuzu 7---8,00
IKT 3126Bölgesel İktisat3,000,000,005,00
IKT 4108Uluslararası İktisat II3,000,000,005,00
IKT 4118Kalkınma Ekonomisi3,000,000,005,00
IKT 4128Türkiye Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 4138Finansal İktisat3,000,000,003,00
Toplam15,000,000,0030,00
8. Dönem
KoduAdıTLPAKTS
SUE 4008İş Yeri Uygulama Eğitimi4,000,000,0030,00
Toplam4,000,000,0030,00
Seçmeli Ders Havuzu 1
BED 1131Beden Eğitimi I0,000,000,001,00
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim0,000,001,001,00
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik0,000,001,001,00
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu 2
BED 1132Beden Eğitimi II1,000,000,001,00
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim0,000,001,001,00
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik0,000,001,001,00
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları1,000,000,001,00
Seçmeli Ders Havuzu 5
ISL 3255Pazarlama İlkeleri3,000,000,004,00
ISL 3275İşletme Finansmanı3,000,000,004,00
MLY 3176Kamu Ekonomisi3,000,000,004,00
MLY 3165Bankacılık ve Mali Kurumlar3,000,000,004,00
KMY 3275Urbanization and Environment Policies3,000,000,004,00
KMY 3265Kentleşme ve Çevre Politikaları3,000,000,004,00
IKT 4217Türkiye İktisat Tarihi3,000,000,004,00
KMY 4268Türk Yönetim Tarihi3,000,000,004,00
Seçmeli Ders Havuzu 6
IKT 4207Kantitatif İktisat3,000,000,004,00
KMY 3266Siyaset Bilimi3,000,000,004,00
IKT 3216Yenilik ve Rekabet Ekonomisi3,000,000,004,00
IKT 3226Monetary Policy (English)3,000,000,004,00
IKT 3206Para Politikası3,000,000,004,00
ISL 3296İş Hukuku3,000,000,004,00
MLY 3105Vergi Usul Hukuku3,000,000,004,00
ISL 4278Yatırım Projeleri Analizi3,000,000,004,00
CBU 4401Girişimcilik4,000,000,005,00
Seçmeli Ders Havuzu 7
KMY 4167Kamu Yönetimi3,000,000,004,00
ISL 4257Lojistik3,000,000,004,00
ISL 4267Sermaye Piyasası Analizi3,000,000,004,00
ISL 4287Capital Market Analysis (English)3,000,000,004,00
ISL 4268Denetim3,000,000,004,00
IKT 4127Güncel Ekonomik Sorunlar3,000,000,004,00
IKT 4208Ekonomik Entegrasyonlar3,000,000,004,00
IKT 4218Economic Integrations (English)3,000,000,004,00
MLY 4237Maliye Politikası II3,000,000,004,00
INV 4207İnovasyon Yönetimi3,000,000,004,00