Ders KoduDers Adı123456789
AIT 1101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I111111111
AIT 1102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111111111
BED 1131Beden Eğitimi I323333243
BED 1132Beden Eğitimi II222222222
EFD 4211Turizm Ekonomisi000000000
EFD 4221Denetim000000000
EFD 4231Finansal Programlama000000000
EFD 4241Değişim ve İnovasyon Yönetimi000000000
EFD 4251Çevre Ekonomisi000000000
EFI 1101Hukukun Temel Kavramları000000000
EFI 1102Borçlar Hukuku000000000
EFI 1111İktisada Giriş I000000000
EFI 1112İktisada Giriş II000000000
EFI 1121Genel İşletme000000000
EFI 1122Kariyer Planlaması000000000
EFI 1131Finansal Muhasebe I000000000
EFI 1132Finansal Muhasebe II000000000
EFI 1141Temel Bilgisayar Bilimleri000000000
EFI 1142Ekonomi ve Finans Matematiği 000000000
EFI 1212Akademik Türkçe000000000
EFI 2101Mikro İktisat I000000000
EFI 2102Mikro İktisat II000000000
EFI 2111Makro İktisat I000000000
EFI 2112Makro İktisat II000000000
EFI 2121İstatistik 000000000
EFI 2122Ekonomik Doktrinler Tarihi000000000
EFI 2131Ticaret Hukuku000000000
EFI 2132Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri000000000
EFI 2141Kamu Maliyesi 000000000
EFI 2142Banka Yönetimi000000000
EFI 2151Finansal Yönetim I444444444
EFI 2152Finansal Yönetim II000000000
EFI 2211Pazarlama İlkeleri000000000
EFI 2212Mesleki İngilizce II000000000
EFI 2221Mesleki İngilizce I000000000
EFI 2222Uluslararası Pazarlama000000000
EFI 2231Kıymetli Evrak Hukuku000000000
EFI 2232Örgütsel İletişim000000000
EFI 2241Maliyet Muhasebesi000000000
EFI 3101Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşvikler 000000000
EFI 3102Uluslararası Ekonomi000000000
EFI 3111Ekonometrik Analiz I000000000
EFI 3112Ekonometrik Analiz II000000000
EFI 3121Finansal İktisat444444444
EFI 3122Yatırım Projeleri Analizi444444444
EFI 3131Para Teorisi ve Politikası000000000
EFI 3132Türk Vergi Sistemi000000000
EFI 3141Sosyal Sorumluluk Projeleri444444444
EFI 3142Davranışsal Finans 444344444
EFI 3151Vergi Hukuku000000000
EFI 3211İnternet Ekonomisi000000000
EFI 3212UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)000000000
EFI 3221Stratejik Yönetim000000000
EFI 3222Kantitatif İktisat000000000
EFI 3231Mesleki İngilizce III000000000
EFI 3232Oyun Teorisi000000000
EFI 3241Türev Piyasalar343444434
EFI 3242Sigortacılık000000000
EFI 3252Mesleki İngilizce IV000000000
EFI 3262Dış Ticaret000000000
EFI 3272Politik İktisat000000000
EFI 4101Portföy Yönetimi454444544
EFI 4102Sermaye Piyasası Mevzuatı000000000
EFI 4121Güncel Ekonomik Konular000000000
EFI 4122Ekonomi ve Finans Atölyesi000000000
EFI 4131Türkiye Ekonomisi 000000000
EFI 4132Ekonomi ve Finans İçin Office Uygulamaları000000000
EFI 4141Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması444444444
EFI 4142Ekonomik Büyüme ve Kalkınma000000000
EFI 4151Kredi Politikası 000000000
EFI 4211Deneyim Ekonomisi000000000
EFI 4212Katılım Bankacılığı000000000
EFI 4221Uluslararası Finans 333333333
EFI 4222Finansal Tablolar Analizi000000000
EFI 4231Finansal Krizler443334434
EFI 4232Finansal Hizmetler Pazarlaması000000000
EFI 4241Fon Geliştirme ve Proje Hazırlama Teknikleri000000000
EFI 4242Bankacılık ve Risk000000000
EFI 4251Çalışma Ekonomisi000000000
GSH 1131Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları222222222
GSH 1132Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları222222222
GSM 1131Güzel Sanatlar I - Müzik020220000
GSM 1132Güzel Sanatlar II - Müzik000022000
GSR 1131Güzel Sanatlar I - Resim034040030
GSR 1132Güzel Sanatlar II - Resim030122010
TDL 1111Türk Dili I332333332
TDL 1112Türk Dili II332333332
YDI 1121Yabancı Dil I232333333
YDI 1122Yabancı Dil II233333333