Ders KoduDers Adı
FRM 1000Gelişim ve Öğrenme
FRM 2000Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
SBD 6104Fiziksel Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
SBD 6105Antrenmanda Planlama ve Programlama
SBD 6205Kronik Hastalıklar ve Egzersiz
SBD 6207Beden Yapısı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
SBD 6209Çocuk, Kadın ve Yaşlılarda Egzersiz
SBD 6211Sporda Doping
SBD 6213Hareket Bilimi
SBD 6214Kişilik ve Kişilik Yapılanması
SBD 6215Sporcu Sağlığı
SBD 6217İleri Antrenman Bilimi I
SBD 6218Vücut Kompozisyonu ve Şişmanlıkla Başa Çıkma
SBD 6220Fiziksel Performansta Beslenme ve Ergojenik Yardımcılar
SBD 6221Spor ve Sporcu Anatomisi
SBD 6222Egzersize Kardiyovasküler Uyum ve Rehabilitasyon
SBD 6226Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi
SBD 6227Liderlik Yaklaşımı İle Antrenörlük
SBD 6228Sporda Stresle Başa Çıkma Yolları
SBD 6229Sportif Oyunlarda Maç Analizi
SBD 6230Farklı Çevre Koşullarında Egzersiz ve Fizyolojik Adaptasyonlar
SBD 6231Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları
SBD 6232Doğa Eğitimi ve Macera Rekreasyonu Uygulamaları
SBD 6233İleri Spor Fizyolojisi I
SBD 6234Karşılaştırmalı Rekreasyon Planlama ve Programlama
SBD 6235Kas-Eklem Biyomekaniği
SBD 6236Sporda Etik
SBD 6237Performans Sporlarında Kuvvet
SBD 6238İleri İletişim Becerileri
SBD 6239Spor İşletmelerinde Risk Yönetimi
SBD 6240Spor İşletmelerinde Girişimcilik
SBD 6241Serbest Zaman ve Rekreasyon
SBD 6242Spor İşletmelerinde Stratejik Yönetim
SBD 6244İleri Spor Fizyolojisi II
SBD 6246İleri Antrenman Bilimi II
SBD 6248Sporda Kondisyon Çalışmaları
SBD 6250Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu
SBD 6252Sporda Teknik Yeteneği Ölçme ve Değerlendirme
SBD 6254Egzersiz ve Oksidatif Stres
SBD 6416Bellek ve Motor Öğrenme Fizyolojisi
SBD 6422Endokrinoloji ve Egzersiz
SBD 6424Nörofizyoloji
SBD 6425Rekreasyonel Fitness Öğretisi ve Yönetimi
SBD 6426Uygulamalı Spor Psikolojisi
SBD 6427Terapötik Rekreasyon Süreçleri
SBD 6431Egzersiz Biyokimyasına Giriş
SBE 6000Tez Çalışması
SBE 6001Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
SBE 6202Yenilikçilik ve Proje Yönetimi
SBE 6806Seminer
TEZ 6000Tez Çalışması
UZM 6000Uzmanlık Alanı