Kuruluş : Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programı 1998 öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : Programı başarıyla tamamlayan mezunlara bilim uzmanlığı diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ ten ilgili puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.
2. Yabancı dil sınavından en az 40 puan almaları gerekmektedir.
3. Yüksek lisans programlarına kabul için değerlendirme: ALES'in % 50, lisans programındaki genel ağırlıklı not ortalamalarının % 30, yabancı dil puanının %10 ve mülakat notunun % 10'una dayanmaktadır. En az 65 puan alan adaylar Yüksek Lisans programına kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : 4 yıllık lisans eğitimi tamamlamış olmak. Aynı yüksek lisans programına başka bir kurumda kayıtlı olan ve en az bir dönem başarıyla tamamlayan bir öğrenci, gerekli belgeleri son başvuru tarihinden önce teslim ettikten sonra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Yüksek Lisans programına, Bölüm onayı ve Enstitü yönetim kurulunun onayı ile Kabul edilir. Alınan karar, lisansüstü programın bazı derslerinden muafiyet için uygunluğu da içerecektir. Başka bir üniversiteden geçiş yapan öğrenciler Manisa Celal Bayar Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında veya eşdeğer bir İngilizce sınavında başarılı olmalıdırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programın süresi dört yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi, 120 AKTS kredisi ile ders müfredatındaki tüm dersleri tamamlayan öğrencilere verilir. Tezli bir yüksek lisans programında dersi tamamlamak için gereken maksimum süre 4 yarıyıldır. Bununla birlikte, öğrencilerin danışmanlarının onayı ile müteakip dönemlerde kredili veya kredisiz ek bölüm dersleri alabilirler. Tez konusu ile ilgili süreyi tamamlayan bir öğrenci, topladığı verileri kullanarak Enstitü Tez Yazma Kılavuzu'na göre bir tez yazmalıdır. Tez bir jüri önünde savunulmalıdır. Yüksek Lisans tez jürisi ilgili Bölüm Başkanının önerileri üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri tez danışmanından ve 3-5 öğretim üyesinden oluşur. Atanan jüri üyelerinden biri, başka bir Üniversiteden seçilir. Jüri üyelerinin oy çoğunluğu ile sonuç belirlenir. Oylama "kabul", "red" ya da "düzeltme" şeklinde olabilir.
Program Profili : Fen Bilgisi Öğretmenliği yüksek lisans programının amacı, konu alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi yönünden ileri düzeyde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Program, öğrencilere Fen Bilgisi Öğretmenliği ile ilgili lisansüstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak onların uzmanlaşmalarını sağlamanın yanı sıra, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmalarını desteklemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunları, eğitim sektöründe ve akademik alanda uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final (%60) sınavı uygulanır. Bununla birlikte uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Lisansüstü Sınav Yönetmeliğinde ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin tüm dersleri başarıyla tamamlaması ve tezini başarıyla savunması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 45900 Demirci / MANİSA
Program Başkanı: Doç. Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN
Tel: 0236 462 24 88 – 126
e-mail : fatmasasmazoren@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde fizik, kimya, biyoloji ve fen laboratuarları, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuarı, Sanat eğitimi atölyesi, Spor salonu, Müzik odası, Drama odası bulunmaktadır.