Kuruluş : Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü olarak 1997 yılında kurulmuş olan bölümümüz 2010 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. İlk yüksek lisans öğrencilerini 2008-2009 akademik yılında almıştır.
Kazanılan Derece : Bilim uzmanı
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan sözlü ve yazılı sınavdan sonra öğrenciler programa kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Yüksek lisans programlarına kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere puana sahip bulunmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Yabancı dilden başarılı olmak için adayların Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'ndan (ÜDS) en az 40 puan almaları gerekir. Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlarda bu şart aranmaz. Yabancı dile dayalı öğretim yapan anabilim dallarında yüksek lisans için yabancı dilden 80 almaları gerekir. Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar. Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun % 50'sinin, lisans başarı notunun % 35'inin ve mülakat sınav notunun % 15'inin toplamıdır.
Program Profili : Bölümümüz, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerinde öğrenci yetiştirirken, Ortaçağ Edebiyatı, Chaucer, Shakespeare'den Roman'a, Çağdaş İngiliz Tiyatrosu ve Şiiri'ne, Gotik Yazını, Eleştiri ve Edebiyat Teorilerine uzanan geniş bir ders profili sunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında, yayınevleri, basın yayın kuruluşları, edebiyat ve kültür dergileri, gazeteler, medya kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, çeviri becerilerini geliştirerek çeşitli alanlarda yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilirler. Turizm alanında da görev alabilirler. Program mezunları akademik alanda, doktora düzeyinde bilimsel çalışmalar yaparak yüksek öğretim kurumlarında görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımız Yüksek Lisans Diplomalarını almalarının ardından Doktora Öğrenimleri başvurularında bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrenci başarısı her dönemde yapılan bir vize ve bir final sınavları ile belirlenir. Başarılı sayılabilmek için ise öğrenci 100 üzerinden 70 puan almak zorundadır. Puan ortalaması, vizenin %40'ı ile finalin %60'ı alınarak hesaplanır. Eğer final sınav puanı 100 üzerinden 70'ın altında ise öğrenci doğrudan dersin finalinden kalmış sayılır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerimiz programı tamamlayabilmek için 24 kredi ve seminer dersi almak zorundadırlar. Bu kredileri başarıyla tamamlayan öğrenciler belirlenen akademik danışmanın gözetiminde yüksek lisans tezi yazarak, bunu jürinin önünde savunmalı ve jürinin olumlu görüşü üzerine tez başarılı sayılıp program tamamlanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Muradiye Yağcılar Kampüsü
Manisa / Türkiye


Doç. Dr. Sibel GÜZEL
Bölüm Olanakları : Bölümümüzün tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan özel bir kütüphanesi bulunmaktadır.