Kuruluş : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans Program eğitim faaliyetine ilk kez 2002-2003 akademik yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İlköğretim Bölümüne bağlı olarak başlamıştır. 2002 yılından beri bu faaliyet devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans mezunları "Uzman" derecesi kazanır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurmak isteyen adayların;
1) Bir lisans diplomasına sahip olması,
2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı' ndan başvuracağı program türünden en az 55 puana sahip olması,
3) Yabancı Dil Sınavı'ndan en az 40 puana sahip olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bir enstitünün başka bir ana bilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin, daha önce almış oldukları derslerden başarılı olmaları gerekir. Yatay geçiş yoluyla alınan öğrenciler için özel ders açılmaz. Bunlar diğer öğrenciler için, bilimsel hazırlık programı uygulanıyorsa bu dersler dahil olmak üzere açılan dersleri alarak, o lisansüstü program için öngörülen derslerin tümünü başarmak zorundadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Program süresi toplam 4 yarı yıldır. Programın toplam kredisi 120 AKTS' dir. Öğrencilerin bu programdan başarılı olabilmeleri için her ders için en az 100 üzerinden 65 almaları gerekir. Öğrencinin Sosyal Bilgiler Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmeleri için ders sürecini başarıyla tamamlayıp tezini jüri önünde savunmuş olması gerekir.
Program Profili : Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenliği alanında bilgi ve becerileri en üst düzeye çıkarmak, kendini geliştiren ve yenileyen uzman ve akademisyenler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) :
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olanlar akademik alanda ve eğitim sektöründe uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar; hem kendi alanlarında hem disiplinlerarası sahada doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her bir ders için bir vize ve bir final uygulanır.
Mezuniyet Koşulları : Mezun olabilmek için tüm dersleri tamamlamak ve tez savunmasını başarıyla vermek gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 45900 Demirci / MANİSA, Program başkanı: Doç. Dr. Serap TABAK, 0236 462 24 88 – 120
Bölüm Olanakları : Bölümümüzde bir sosyal bilgiler laboratuvarı mevcuttur.