Kuruluş : Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000-2001 yılı güz döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Hareket ve Antrenman Bilim dalında Yüksek Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : a- Adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
b-Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir.
c-Yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan almaları gerekir.
d-Başarı notunun en az 65 olması gerekir.
e-Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %20’unun ve mülakat sınav notunun %30'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte kurulu/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten/derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Aldığı tüm derslerden en az 70 alarak başarılı olanlar ve Yüksek Lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunanlara Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili : Programımızın süresi 1 yıl dersler, 1 yıl tez hazırlama süresidir. Verilen dersler arasında Anatomi, Fizyoloji, Egzersiz Fizyolojisi, Antrenman Bilgisi, Spor Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Laboratuar Yöntemleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hastalıklardan Koruyucu Egzersiz, Geriatrik Egzersiz Bilimi, İmmün Sistem ve Egzersiz, Sporda Beslenme ve Ergojenik yardımcılar gibi dersler vardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Hareket ve Antrenman Bilim Dalı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir (Otellerde, tatil köylerinde, fitnes merkezlerinde, sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde okutman veya araştırma görevlisi olarak, vb.). Bunun yanı sıra doktora programlarına devam ederek akademik kariyerlerini ilerletebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler alanında Hareket ve Antrenman ya da bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen Yüksek Lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması; Yüksek Lisans Tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Halil Erdoğan Cd. Ahmet Bedevi Mah. 45040 Şehzadeler, Manisa/TÜRKİYE
Telefon: +90 236 231 30 02 || +90 236 231 46 45
Program Başkanı Prof. Dr. Fatih Çatıkkaş, fatihcatikkas@cbu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Turan IŞIK . turan.isik@cbuedu.tr
Bölüm Olanakları : Öğrencilerimiz Fakülte kütüphanesi, performans laboratuvarı, MCBÜ Sağlık için Spor Merkezi ve Spor Bilimleri Fakültesin'de yer alan tüm tesislerden yararlanabilmektedirler.