Kuruluş : Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000-2001 yılı güz döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Spor Sağlık Bilimi dalında Yüksek Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lisans diploması, ALES belgesi, Yabancı Dil Yeterlik belgesi ÜDS veya KPDS’den en az 40 ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Tezli Yüksek Lisans programına giriş sınavındaki başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun %50’si, lisans başarı notunun %35’inin ve mülakat sınavının %15’inin toplamıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte kurulu/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten/derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Aldığı tüm derslerden en az 70 alarak başarılı olanlar ve Yüksek Lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunanlara Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili :
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) Spor Sağlık Dalı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir (Otellerde, tatil köylerinde, fitnes merkezlerinde, sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde okutman veya araştırma görevlisi olarak, vb.). Bunun yanı sıra doktora programlarına devam ederek akademik kariyerlerini ilerletebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Spor Sağlık Dalı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir (Otellerde, tatil köylerinde, fitnes merkezlerinde, sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde okutman veya araştırma görevlisi olarak, vb.). Bunun yanı sıra doktora programlarına devam ederek akademik kariyerlerini ilerletebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler alanında Hareket ve Antrenman yada bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli " Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen Yüksek Lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması; Yüksek Lisans Tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstasyon Mevkii, Manisa,
Spor Sağlık Bilimleri ABD
Prof Dr. Gürbüz Büyükyazı gurbuzbuyukyazi@gmail.com 02363214645
Bölüm Olanakları : Öğrencilerimiz BESYO kütüphanesi, BESYO performans laboratuarı, CBÜ Sağlık için Spor Merkezi gibi BESYO’da yer alan tüm tesislerden yararlanabilmektedirler.