Kuruluş : Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995-1996 yılı güz döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Spor Bilimleri dalında Doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek Lisans diploması, ALES belgesi, Yabancı Dil Yeterlik belgesi. ÜDS veya KPDS’den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Tezli Yüksek Lisans programına giriş sınavındaki başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun %50’si, lisans başarı notunun %35’inin ve mülakat sınavının %15’inin toplamıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yüksek Lisans diploması, ALES belgesi, Yabancı Dil Yeterlik belgesi. ÜDS veya KPDS’den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Tezli Yüksek Lisans programına giriş sınavındaki başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES notunun %50’si, lisans başarı notunun %35’inin ve mülakat sınavının %15’inin toplamıdır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Aldığı tüm derslerden en az 75 alarak başarılı olanlar ve Doktora tezini hazırlayıp başarı ile savunanlara Bilim Doktorası diploması verilir.
Program Profili : Programımızın süresi 2 yıl dersler, 2 yıl tez hazırlama süresidir. Verilen dersler arasında Biyokimya, Anatomi,Fizyoloji, Egzersiz Fizyolojisi, Antrenman Planlaması, Spor Bilimlerinde Labratuar ve Araştırma Yöntemleri, Biyomekanik, Hareket Bilimi, , Kinantropometri, Kronik Hastalıklar ve Egzersiz, Fizyoloji, Spor Hekimliği, Spor Fizyolojisi ve Sportif Rekreasyon gibi dersler vardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yükseköğrenime bağlı Üniversitelerde Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli " Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen Doktora ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması; Doktora Tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstasyon Mevkii, Manisa, Prof. Dr. Niyazi Eniseler, niyazi.eniseler@bayar.edu.tr, 0236 231 46 45
Bölüm Olanakları : Bilim Dalında, 3 profesör, 1 doçent ve 3 yardımcı doçent mevcuttur. Öğrencilerimiz BESYO kütüphanesi, BESYO performans laboratuarı, CBÜ Sağlık için Spor Merkezi gibi BESYO’da yer alan tüm tesislerden yararlanabilmektedirler