Kuruluş : Program 2014 yılında kurulmuş olup, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında tezsiz yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların, Hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmaları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinde belirlenen kabul-kayıt koşullarını karşılamaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az on adet dersi ve dönem projesini kapsayan toplam 90 kredilik dersi başarmak zorundadır. Öğrenci öğreniminin üçüncü döneminde danışmanı önderliğinde hazırladığı dönem projesini başarı ile tamamlamalıdır.
Program Profili : Bu program, profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programdan mezun olanlar, sağlık sektöründe, gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında, klinik hemşiresi, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi, süpervizör hemşire ve özel dal hemşiresi olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğer diğer dil sınavları sonrası Tezli Yüksek Lisans Programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan on adet dersi ve dönem projesini kapsayan toplam 90 kredilik dersi başarmak zorundadır. Öğrenci öğreniminin üçüncü döneminde danışmanı önderliğinde hazırladığı dönem projesini başarı ile tamamlamalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : İkinci Öğretim
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Dilek ERGİN
AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Dilek ERGİN
Adres : Şehitler Mah. İstasyon Mevkii 45020 Şehzadeler/ MANİSA
Posta kodu : 45020
Telefon : 02362391318 - 5819
Fax : 02362320058
Web adresi : http://saglikbf.cbu.edu.tr/
Mail : dilekergin.cbu@gmail.com
Ülke : Türkiye
Bölüm Olanakları : Programa kayıtlı tüm öğrenciler enstitü, fakülte ve üniversitenin tüm fiziksel, eğitsel ve sosyal olanaklarından faydalanabilir.