Kuruluş : Program 2014 yılında kurulmuş olup, eğitim 2014-2015 öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; hemşirelik bir lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir.Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program Profili : Halk Sağlığı Hemşireliği'nin bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Programdan mezun olanlar Halk sağlığı hemşiresi olarak hizmet verebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans mezunları, uygun olan doktora programlarına başvurabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılır. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Toplam otuz (30) krediden az olmamak koşulu ile en az on ders, ve dönem projesinden başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, dönem projesi dâhil olmak üzere, en az 90 AKTS kredisini en çok üç yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Dilek Özmen
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Uncubozköy / Manisa
Tel: 236 233 19 20 E-mail: dilek.ozmen@cbu.edu.tr

Bölüm Olanakları : Halk Sağlığı Hemşireliği bölümü, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Rektörlük Yerleşkesi’ne yakın, Manisa Devlet Hastanesi’nin bahçesinde eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde 8 derslik bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Öğrencilerin laboratuar uygulamaları için iki beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarlarında temel hemşirelik uygulamalarına ( Damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, doğum maketleri, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde 2 adet tenis masası bulunmaktadır. Bölümde 1 Profesör, 4 Doçent, 6 Yardımcı Doçent kadrolu olarak görev yapmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Üniversitenin ilgili bölümlerinden Öğretim Elemanı desteği alınmaktadır.