Kuruluş : Program 2013 yılında kurulmuş olup, eğitim-2013-2014 öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Cerrahi hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Cerrahi hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların, Hemşirelik alanında lisans diplomasına sahip olmaları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinde belirlenen kabul-kayıt koşullarını karşılamaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Cerrahi hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az on adet dersi ve dönem projesini kapsayan toplam 90 AKTS'lik dersi başarmak zorundadır. Öğrenci öğreniminin üçüncü döneminde danışmanı önderliğinde hazırladığı dönem projesini başarı ile tamamlamalıdır.
Program Profili : Cerrahi yolla tedavi edilecek hastaların, ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde, kurumlarda ve merkezlerde klinisyen hemşire, klinik sorumlu hemşiresi ve yönetici hemşire olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğer diğer dil sınavları sonrası Tezli Yüksek Lisans Programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Cerrahi hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan on adet dersi ve dönem projesini kapsayan toplam 90 AKTS'lik dersi başarmak zorundadır. Öğrenci öğreniminin üçüncü döneminde danışmanı önderliğinde hazırladığı dönem projesini başarı ile tamamlamalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : İkinci Öğretim
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Emel YILMAZ emlylmz@yahoo.com
AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Emel YILMAZ emlylmz@yahoo.com
Bölüm Olanakları : Programa kayıtlı tüm öğrenciler enstitü, fakülte ve üniversitenin tüm fiziksel, eğitsel ve sosyal olanaklarından faydalanabilir.