Kuruluş : Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuştur. Sosyal Güvenlik Programı 2015 - 2016 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Sosyal Güvenlik Programı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavının ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil Dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Sosyal Güvenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili : Program öncelikli olarak, Sosyal Güvenlik Uygulamaları, İş Hukuku Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sigorta alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik farklı alanlarını anlama, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tüm dünyada sosyal güvenliğin öneminin artması sebebiyle mezunlarımız özel ve kamu sektöründe kolayca istihdam şansı bulmaktadırlar.
Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği, Pazarlama ve Yönetim gibi pek çok alanda çalışabilirler.
Mezunlarımız, Kamu sektörünün yanında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmaların sosyal güvenlik departmanında istihdam olanağı bulabilirler.
Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili lisans programlarına başvurarak lisans eğitimine devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet lisans programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav %40, dönem sınavı da %60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC olması gerekir. GANO'su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO'larını 2.00'ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Kayadibi Mah. Atatürk Cad. 56 Sok. No:1 Kırkağaç / MANİSA
Tel Santral:0236 588 18 28 Fax: 0236 588 52 54 e-mail: kirkagacmyo.mkg@cbu.edu.tr
Program Başkanı
Öğr. Gör. Ergün METİN
ergun.metin.@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Sosyal Güvenlik Programında eğitim öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi 14 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler projeksiyona sahip 2 amfi ve 7 adet sınıfta yürütülmekte olup; 4 bilgisayar laboratuvarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.