Kuruluş : Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 tarihinde kurulmuştur. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alarak eğitime başlayacaktır.
Kazanılan Derece : Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavının (YGS4) ilgili alanından yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler
Program Profili : Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programının amacı çağımızın teknolojik gelişmelerine dayalı olarak sağlık ve hijyen kurallarını bilen, etkili iletişim kurabilen, bilinçli saç bakımı ve yapımı, cilt ve vücut bakımı, refleksoloji, epilasyon, el ayak ve tırnak bakımı ve saç kesimi uygulamalarını yapabilen, malzemeleri ve preparatları tanıyarak, doğru kullanabilen, yaptığı işe uygun araç-gereç seçebilen, profesyonel sahne, TV, sinema, opera ve tiyatro makyajı uygulamalarını tekniğine uygun yapabilen, sektörün istediği nitelikte teknik becerilere sahip mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar, edindikleri mesleki bilgi ve beceriyle alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörde fark yaratan nitelikli bireyler olarak oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaktır.
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel hastanelerde, saç ekim merkezinde, cilt ve vücut bakımı kliniklerinde
cilt ve vücut bakımına bağlı birimlerde çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programlardan mezun olanların, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da mevcuttur
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program ECTS/DS Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Ali ÖMÜR
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uncubozköy kampüsü, C blok, Manisa
Posta Kodu: 45030
Tel : +90 236 237 13 78
Fax: +90 236 234 89 31
Mail: saglikmyo@cbu.edu.tr
Web adresi: http://saglikmyo.cbu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : Yeni okul binası, bilgisayar laboratuvarı, araştırma laboratuvarı, simülasyon laboratuvarı, kantin.