Kuruluş : Manisa Meslek Yüksekokulu 22.07.2008 tarihinde Manisa bölgesinin ara teknik unsur ihtiyacını karşılamak üzere Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulu Kararı ile kurulmuştur. . Makine programında Uygulamalı Eğitim Modeli (3+1) uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece : Ön Lisans, Makine Resim ve Konstrüksiyon Teknikeri.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Makine, programındaki öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri başarı ile vermiş olmaları ve İşletmede Mesleki Eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşullara ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı önlisans programını kazanan bir öğrenci; teknik ve meslek resmi, imalat işlemleri, malzeme bilgisi, hidrolik-pnömatik ve bilgisayar destekli tasarım gibi alanına özgü derslerin yanı sıra, matematik, fizik, yabancı dil, bilgi teknolojileri gibi multi disipliner öğrenme alanlarının entegrasyonundan oluşan bir programa dahil olacaktır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Makine Resim ve Konstrüksiyon programı mezunları; endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Makine Resim ve Konstrüksiyon Teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır. Öğrenci alımı teklif edilen bu programın amacı da bahsi geçen yeteneklere sahip kişiler yetiştirmektir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile makine resim ve konstrüksiyon ile alakalı lisans programlarına ve açık öğretim yoluyla bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.
Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşletmede Mesleki Eğitimini başarı ile tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140
Yunusemre / Manisa
Telefon : (236) 234 44 61
Faks : (236) 234 44 51
E-Posta: manisamyo@cbu.edu.tr

Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AYDIN
e-mail: ibrahim.aydin@cbu.edu.tr
Öğr. Gör. Veysel TİMOÇİN
veysel.timocin@cbu.edu.tr


Bölüm Olanakları : Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarları, Talaşlı imalat, CNC ve kaynak atölyeleri, malzeme ve ölçme laboratuvarı bulunmaktadır.