Kuruluş :
Kazanılan Derece :
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir:
• Mühendislik (Tüm bölümler),
• Temel fen bilimleri (Fizik, Matematik ve İstatistik)
• Tıp Fakültesi
Programa, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.
Adayların lisans diplomasına sahip olmaları başvuru için gereklidir, ancak alınacak öğrenci kontenjanının %80’inin alan içi (Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği), %20’sinin ise alan dışı lisans diplomalarına sahip olması gerekmektedir. Alan dışı yeterli başvuru olmaması durumunda alan içi öğrenci kontenjan yüzdesi arttırılabilecektir.
ALES sayısal puanlarının en az 55 olması veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. ALES belgesinin geçerlik süresi beş yıldır (Örneğin, UAK 20.06.2018, 2018-29). Yabancı uyruklu adaylardan ALES ile ilgili başvuru koşulu aranmaz.
MCBÜ Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına (İngilizce) başvurup kabul alanların yabancı dil muafiyet şartlarından en az birini yerine getirmeleri veya MCBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Muafiyet şartlarından en az birini sağlamayan veya İngilizce seviye belirleme sınavından başarılı olamayanlar için İngilizce hazırlık eğitimi söz konusu değildir. Muafiyet şartları aşağıdaki gibidir:
1) Yükseköğretim kurumlarının %100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren üç akademik yıl içinde başvurmuş olanlar,
2) En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,
3) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (2 yıldan eski olmayan TOEFL’dan en az 66 (IBT) başarılı olanlar,
4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YDS, e-YDS, YÖKDİL gibi yabancı dil sınavlarından birinden yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (sınava girdiği tarihten itibaren 5 yıldan eski olmayan; YÖKDİL, YDS, e-YDS’den en az 55) başarılı olanlar,
5) MCBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun düzenlediği İngilizce Seviye Belirleme sınavında başarılı olduğunu belgeleyen adaylar, sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde lisansüstü programlara başvuru yapmaları durumunda yabancı dilden muaf sayılırlar.
Bu koşulları sağlayan adaylar mülakat yoluyla değerlendirilmektedir. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %30'u ve mülakat notunun %20'sinin toplamıdır. Bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar :
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları :
Program Profili :
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) :
Üst Derece Programlarına Geçiş :
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme :
Mezuniyet Koşulları :
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) :
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) :
Bölüm Olanakları :