Kuruluş : Manisa Meslek Yüksekokulu 22.07.2008 tarihinde Manisa bölgesinin ara teknik unsur ihtiyacını karşılamak üzere Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 2021-2022 Eğitim öğretim yılından itibaren eğitim öğretime başlamıştır. Elektrik Programı, örgün eğitimle eğitimine devam etmektedir. Elektrik programında Uygulamalı Eğitim Modeli (3+1) uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece : Önlisans, Elektrik
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Elektrik programındaki öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri başarı ile vermiş olmaları ve İşletmede Mesleki Eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşullara ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Elektrik Programı, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu, elektrik meslek insanlarını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar. Program, hiyerarşik yapı olarak Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanlığına, Yüksekokul Müdürlüğüne ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Program, kararlarının ilgili olanlarını öncelikle bölüm başkanlığı olmak üzere Müdürlük ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Elektrik Programının etkileşim halinde olduğu paydaşlar; bölgedeki birçok öncü enerji şirketleri başta olmak üzere, Elektrik Mühendisleri Odası, sanayi kuruluşları, kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. Elektrik programı, sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Elektrik Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve isterlerse kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Elektrik ile alakalı lisans programlarına ve açık öğretim yoluyla bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve İşletmede Mesleki Eğitimini başarı ile tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140
Yunusemre / Manisa
Telefon : (236) 234 44 61
Faks : (236) 234 44 51
E-Posta: manisamyo@cbu.edu.tr

Elektrik Bölüm Başkanı
Dr Öğretim Üyesi Cihan ŞAHİN
e-mail: cihan.sahin@cbu.edu.tr

Bölüm Olanakları : Elektrik programı Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarları, Elektrik ve Enerji Laboratuvarı, ölçme ve malzeme laboratuvarı bulunmaktadır.