Kuruluş : Endüstriyel Elektronik Programı ilk olarak 2002-2003 öğretim yılında ön lisans eğitimi vermeye başlamış ve programın adı 2008 öğretim yılında Elektronik Teknolojisi programı olarak değiştirilmiştir. Elektronik Teknolojisi programı, 2011 yılında Elektronik ve Otomasyon Bölümü’ne bağlanmıştır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Elektronik Teknolojisi ile Kontrol ve Otomasyon programlarından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılır. Ayrıca, Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Elektronik ve Otomasyon Bölümünden ön lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersler ile sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Küçük doğru akım değişimleriyle büyük güçlerin kontrol edilmesine olanak sağlayan Elektronik Teknolojisi, tüm bilimsel branşlarda aktif olarak kullanılmaktadır. Elektronik devreler taradından gerçekleştirilen sistemler, CNC tezgahlarının kontrol makineleri, bilgisayar donanım alt yapısı, modülasyonlu PLL sistemleri ve özellikle motor hız kontrol üniteleri gibi bir çok endüstriyel uygulamalarda kullanılma avantajı sağlar. Son teknolojik gelişmelere göre yapılandırılan eğitimlerimizle, mikroişlemci-mikrodenetleyici donanım-yazılım, sayısal tasarım, sayısal elektronik, analog elektronik ve programlanabilir denetleyiciler konuları üzerine odaklanmaktayız.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Elektronik Teknolojisi Programı mezunları, kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımız DGS sınavını başarıyla tamamlayarak aşağıdaki lisans eğitimlerine devam edebilirler.

Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
Uçak Elektrik ve Elektronik
Uzay Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Fizik
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
45400-Turgutlu / MANİSA

Doç. Dr. Levent PARALI
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı
e-mail : levent.parali@cbu.edu.tr
Tel : 0 (236) 313 55 02 / 159
Fax : 0 (236) 314 45 66

Program Eğitim Kataloğu Sorumlusu ve Koordinatörü:

Öğr. Gör. Olcay AYDIN
e-mail: olcay.aydin@cbu.edu.tr
Tel :+ 90-236- 313 55 02 - 152
Bölüm Olanakları : 1) MİKROİŞLEMCİ LABORATUVARI

Mikroişlemci Laboratuarımızda bulunan PIC 16F877 Mikrodenetleyici Eğitim Seti ana ünitesi, Microchip firmasının ürünü olan PIC16F877 mikro denetleyicisini temel alan bir eğitim setidir. PIC16F877 mikro denetleyicisi ile devre tasarımına ve programlama geliştirmeye yönelik eğitimlerde ihtiyaç duyulan temel devre elemanları kullanıma hazır olarak bulunmaktadır. Ayrıca set üzerinde PIC16F628 için soket bulunmaktadır. İstenildiğinde PIC16F84, PIC16F628, PIC16F877 ve PIC18F452 mikro denetleyicileri bu set ile kullanılmakta ve programlanabilmektedir.

2) ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK LABORATUVARI

Bu laboratuvarda aşağıdaki deneyler yapılabilmektedir.

UJT Deneyleri
PUT Deneyleri
PUT&SCR Deneyleri
SCR Kontrollü Motor Deneyleri ve DIAC, TRIAC Deneyleri
TRIAC Hız Kontrol Deneyleri
Tristör Kontrollü Konverter Deneyleri

3) SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI

Bu laboratuvarda aşağıdaki deneyler yapılabilmektedir.

Lojik Kapı Deneyleri
Toplama/Çıkarma Deneyleri
Decoder/Encoder Deneyleri
Flip/Flop Deneyleri
Çoklayıcı (Multiplexer) Deneyleri
Sayıcı Deneyleri

4) ELEKTRONİK ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME LABORATUVARI

- Piezoelektrik Sensör Üretim Sistemi (2015-016 Bilimsel Araştırma Projesinden üretilmiştir)
- Lazer Tabanlı Dijital Titreşim Ölçüm Sistemi (2015-127 Bilimsel Araştırma Projesinden üretilmiştir)

5) PROJE GELİŞTİRME LABORATUVARI
- Elektronik ve Otomasyon Tabanlı proje üretimleri (3D İnsansı Robot, Elektronik Kontrollu 3D Araba Motoru, Çeşitli Endüstriyel Üretim Sistemleri)

Bunların yanı sıra ilgili derslerde Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı da kullanılmaktadır.