Kuruluş : Makine Mühendisliği Bölümü 1993 yılında ilk öğrencilerini almış ve 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ayni yıl hemen Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine de başlamıştır. 1994 yılında lisans ikinci öğretimine de öğrenci alınmıştır. Bugün bölümümüzde 6 Profesör, 4 Doçent, 11 Yardımcı Doçent ve 8 Araştırma Görevlisi eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 anabilim dalı vardır. Bunlar Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Enerji anabilim dallarıdır. Bölümümüzün lisans örgün öğretim programı 2009-2017 yıllarını kapsayacak şekilde MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Öğretim programı öğrencilere teknik beceri, mühendislik öngörüsü ve problem çözme yeteneğini sağlamak üzere şekillendirilmiş ve mezunları; eğitimli, sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı kişiler olarak yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.
Kazanılan Derece : Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Makine Mühendisliği) alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makina Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Öğrenciler Makine Mühendisliği Programına Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) belirlediği yönetmelikler çerçevesinde, ÖSYS adı verilen merkezi sınav sistemi ile yerleştirilirler. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrenim görmek istedikleri programları bildiren öğrencileri, ÖSYS’den aldıkları puana göre yerleştirmektedir. Değişim öğrencileri ikili anlaşmalar (Erasmus) çerçevesinde kabul edilmektedirler. Özel öğrencilerin lisans düzeyindeki derslere kabulü Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık onayları ile yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Makine Mühendisliği Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. Ayrıca, öğrencilerin zorunlu stajlarını da tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Program Profili : Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç eğitim süresi dört yıldır. İngilizce yeterliği olmayan öğrenciler yabancı diller bölümünde bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimine katılabilirler. Bölümümüzün Makine mühendisliği programı günümüz mühendislikteki gelişmeleri takip edebilecek.

Ayrıca Çift Anadal ve Yan Dal Programlarımız mevcuttur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesi alan mezunlar başlıca mekanik/ısıl/akışkan sistemlerinin tasarım ve üretimlerinde, malzeme ve enerji teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak üzere tasarım, üretim, kalite kontrol, bakım-onarım ve satış-pazarlama gibi birimlerde istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili fen ve mühendislik alanlarında yüksek lisans - doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Ara sınav, küçük sınavlar, ödev ve projeler ile final ve bütünleme sınavları ile değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları : Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, en az 240 AKTS kredisi kazanmaları ve zorunlu stajlarını yapmış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Çalışma şekli tam zamanlıdır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Muradiye Kampüsü
45140 Yunusemre/Manisa

Prof. Dr. Enver ATİK - Bölüm Başkanı
Telefon: +90 0236 201 23 52
E-Posta : enver.atik@cbu.edu.tr
Faks : 0 236 241 21 43
Bölüm Olanakları : Bölümüzde hem lisans hemde akademik faliyetleri yürütüldüğü (Metalografi ve malzeme laboratuarı, Titreşim laboratuarı, Kaynak ve ısıl işlem laboratuarı, Takım tezgahları laboratuarı, Mekanik laboratuarı, Termodinamik laboratuvarı) 6 adet laboratuvar mevcuttur.