Kuruluş : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - Lisans - I. Öğretim Program Tanımı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümümüz; 1959-1970 yılları arasında Silahlı Kuvvetlerimize bağlı Beden Eğitimi ve Savaş Spor Okulu, 1970-1974 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak milli takım kamplarımıza Eğitim Merkezi, 1974-1982 yılları arasında Manisa Gençlik ve Spor Akademisi olarak hizmet vermiştir.
1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak bağlandı. Sonra, 03.07.1992 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte, üniversiteye, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adıyla bağlandı. Yüksekokulda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri bulunmaktadır.


Kazanılan Derece :
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları :
Ortaöğretim okullarından mezun olan öğrenciler merkezi yerleştirmede test sınavına girerler. Sonra bölümümüzün ilan ettiği yetenek sınavıyla bölüme alınırlar
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN" yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Celal Bayar Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Previous formal Turkish Higher Education institutions (formal) recognition of learning vertical, horizontal, and transitions within the university are carried out within the scope of the regulations set by the Board of Higher Education. Certificate-based or experience-based non-formal (in-formal ) recognition process are at an early stage of learning. For this reason, all the programs of Celal Bayar University recognition of prior learning is not fully initialized. However, the computer programs, training plans, and in English, German language exemption exams are held at the beginning of each academic term. The students who are expect to have the right qualifications, can take examinations and they are exempt from the relevant in this course of the curriculum if they succeed.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Öğretmenlik Bölümü programı spor bilimleri ve öğretmenlik formasyonu derslerinden oluşur. Bölümün eğitim programı Öğretmenlik Mesleği, Alan Bilgisi ve Genel Kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Dersler uygulamalı ve kuramsal olarak uygulanır. Öğrenciler mesleki deneyim kazanmak amacıyla bir yıl süreyle okullarda staj yaparlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Anaokullarında, İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe’de, Ort Dereceli okullarda, Özel Eğitim merkezlerinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmaktadırlar. Akademisyen olarak üniversitelerde öğretim elemanı , Spor Klüplerinin Alt Yapılarında Antrenörlük Turizm sektörünün değişik alanlarında Animatör veya Spor Uzmanı olarak, Ağırlıklı Seçtikleri Bir Spor dalında Antrenör olarak görevler de almaktadırlar
Üst Derece Programlarına Geçiş :
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.(Ales minumum 55, yabancı dil yüksek lisans 40; doktora 55) .
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : CBÜ Senatosu tarafından onaylanan ve Üniversite Resmi WEB sayfasında duyurulan "Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" esas alınır. Her ders için ayrıntılı biçimde "öğretim planında" tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları :
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) :


Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
Program başkanı-Prof. Dr. Hatice Çamlıyer, Celal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Manisa/Türkiye; e-mail: Hatccam@gmail.com; telefon:+902362314645; fax: +902362313001. AKTS koordinatörü-Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Çamlıyer Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Manisa/Türkiye; e-mail: hsyncam@gmail.com.; telefon: +902362314645; fax: +902362313001.
Bölüm Olanakları :
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanı sayısı toplam 15’dir. Bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan performans laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, iklimlendirme laboratuarı, sağlıklı yaşam merkezi, eğitim derslikleri gibi imkânları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan olimpik açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol sahası, tenis kortları, atletizm sahası ve artistik jimnastik salonu okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır