Kuruluş : Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Spor Yöneticiliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oayıyla 1997 yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlaması, GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’larının en az 2.00 olması kaydıyla öğrenciler Spor Yöneticiliği Bölümü lisans diploması almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Spor Yöneticiliği Bölümü adaylarında aranan asgari nitelikler, ön kayıt koşulları ve yetenek sınavına ilişkin bilgiler Bölüm Başkanlığı teklifi, Yüksekokul Yönetim Kurulu onayıyla resmi WEB sayfasında ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir. Fakültemizde hazırlık programlarından yararlanma öğrencinin isteğine bağlıdır.
İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Spor Yöneticiliği Bölümü adaylarında, YÖK belirlenen esaslara ek olarak istenecek asgari nitelikler Bölüm Başkanlığı teklifi, Yüksekokul Yönetim kurulu onayıyla resmi WEB sayfasında ilan edilir.
Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : Yönetim bilimlerinin kavramsal temellerinden hareketle, spor yönetimi alanıyla ilgili mesleki bilgilerle donanmış ve edindiği bu bilgileri diğer disiplinler üzerinde uygulayabilecek yeterliliğe sahip spor yöneticileri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüzde başarıyla mezun olacak bireylerin; spor örgütlerini, eğitim teknolojilerinden de yararlanarak analiz etmesi ve örgütsel etkililik ve çalışma verimliği adına alternatif fikirler üretmesi beklenmektedir. Bu noktadan hareketle spor alanında hızla değişen çevresel şartlar ve piyasa koşullarının gerekliliklerine göre örgüt etkinliklerini planlayan, örgütleyen, yürüten ve sonuçlarını denetleyen spor yöneticilerinin, bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak elde ettiği bilgiyle ulusal ve uluslar arası bilime katkı sunması hedeflenmektedir. Mezuniyet öncesi kendilerini sınamaları ve çalışma alanına giriş yapmaları amacıyla staj ve alan araştırmasına ilişkin uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri, oteller, ve fitness merkezlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları : Spor Yöneticiliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Doç.Dr. Selhan Özbey, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Manisa/Türkiye; e-mail: selhan.ozbey@cbu.edu.tr; selhan.ozbey@gmail.com telefon: +902362314645; fax: +902362313001. AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Yavuz YILDIZ e-mail:yavuz.yildiz@cbu.edu.tr; telefon: +902362314645; fax: +902362313001.
Bölüm Olanakları : Bölümde 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi'ne ait binalarda yer alan dersliklerin bir kısmını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Dersliklerden büyük bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış, akıllı tahtalar ve projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale gelmiş ve bu sayede de dersler görsel ve işitsel materyaller yardımıyla, öğrencilerin teorik ve uygulamalı dersleri daha iyi anlamaları sağlanmaktadır. Bölümdeki tüm öğretim üyeleri, akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürebilmek amacıyla çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik olanaklara sahiptir.
Buna ek olarak, olimpik açık yüzme havuzu, fitness merkezi, performans laboratuarları, spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası ve artistik jimnastik salonu bulunmaktadır.