Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 1992 tarihinde kurulmuştur. Yerel Yönetimler Programı 17.02.1993 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2837 sayılı kanunla Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı olarak, Mahalli İdareler Programı olarak kurulmuştur. 1998-1999 öğretim yılından itibaren Mahalli İdareler Programında II. Öğretim başlamıştır .
Kazanılan Derece : Yerel Yönetimler Ön Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavı'nın (YGS) ilgili alanından yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Yerel Yönetimler Programının amacı, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının genel işleyiş kuralları ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış, genel hukuk bilgisine sahip, etik değerleri özümsemiş, küreselleşme ve yerelleşme eğilimleri doğrultusunda yerel yönetimler konusunda dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş meslek çalışanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bu programdan mezun olanlar kamu kurumları ve yerel yönetim kurumlarının çeşitli birimlerinde çalışan ihtiyacını karşılayacaktır. Buna göre; programdan mezun olanlar kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde ve bilhassa belediyelerde memur olarak, öte yandan üniversiteler ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Dikey Geçiş Sınavı (DGS)`ndan yeterli puan alanlar, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve eşdeğer bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Öğr. Gör. Dr. Bilgehan Emeklier
Salihli Meslek Yüksek Okulu
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Tlf: 02367162000 Ankara asfaltı 6.km. Salihli/Manisa
e-mail: bilgehan.emeklier@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Dersler yeni teknolojilerle donatılmış derslik ve laboratuvarlarda, proje ve ödev uygulamaları ağırlıklı, sektör deneyimi olan öğretim elemanı kadrosu ile yapılmaktadır. Öğrenciler 40 iş günü zorunlu staj uygulamasıyla, okulda öğrendiklerinin piyasalardaki uygulamalarını test etme imkanı bulmaktadırlar.