Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu 1992 yılında kurulmuştur.2008-2009 yılında ,Tasarım Bölümü kapsamında, Moda Tasarım Programı eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Moda Tasarımı Ön Lisans Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak.

Program Profili : Moda Tasarım Ön lisans Programı, dört yarıyıllık süreyi kapsamak üzere toplam 120 ECTS kredisinden oluşur.Öğrenciler her yarıyıl zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri alabilirler.Meslek dersleri öğrencilerin mesleklerini öğrenmeleri için zorunludur.Seçmeli dersler öğrencinin kişisel gelişimine ve okul koşullarına göre belirlenir.Staj öğrencilerin ilgili sektörde yapacakları bir eğitimdir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Moda Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün tasarım ve ürün geliştirme departmanlarında tasarım danışmanı yardımcısı olarak veya marka departman sorumlusunun yardımcısı olarak istihdam edilirler veya söz konusu firmalara dışarıdan tasarım ve danışmanlık hizmeti verebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Hazır Giyim Öğretmenliği,Moda Tasarımı,Moda ve Tekstil Tasarımı,Tekstil Mühendisliği,gibi lisans programlarına dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye alınarak belirlenmektedir. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları :
Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Bu program tam zamanlı olarak eğitim vermektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç.Dr. İlkay DİLBER V.
ilkay.dilber@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bilgisayar laboratuarı, tasarım ve çizim atölyesi, kalıp atölyesi, giysi üretim atölyeleri.