Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1993-1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 1998-1999 akademik yılında eğitimine öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bu programdan mezun olan öğrencilere Ön Lisans Diploması ve “Tıbbi Sekreter” ünvanı verilir
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'na yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak. Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Program Profili : Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Bölümü ön lisans programı, öğrencilerinin mesleki yetkinlik sahibi, ekiple veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı, empati kurabilen, kültürel duyarlılık ve etik bilinçle donanımlı olmalarını amaçlar. Program mezunlarının alanı ile ilgili yeni gelişmeleri izleyebilecekleri bir temel oluşturur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, sağlık sigorta şirketlerinin, tıbbi malzeme ve ilaç firmalarının hastane kütüphanelerinde, sağlık kurumu arşivlerinde, klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimleri başta olmak üzere çeşitli birimlerinde çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programlardan mezun olanların, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Celal Bayar Üniversitesi Önlisans Eğitim Öğretim sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmaları gerekmektedir. Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, 30 iş günü olan zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. M. Emin LİMONCU
Program ECTS/DS Sorumlusu: Dr. Semra AY
Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uncubozköy kampüsü, C blok, Manisa
Posta Kodu: 45030
Tel : +90 236 237 13 78
Fax: +90 236 234 89 31
Mail: saglikmyo@cbu.edu.tr
Web adresi: http://saglikmyo.cbu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 1 araştırma Lab, 2 Bilgiasayar Lab, 3 adet 40 m2 derslik, 4 adet 65 m2 derslik, 8 akademik personel odası, 6 idari personel odası, 1 arşiv, toplam 4700 m2 kapalı alan