1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme ve kullanabilme
2- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilme
3- Tıbbi terimleri alanında doğru biçimde telaffuz edebilme, yazılı ve sözlü olarak kullanabilme
4- İnsan vücudundaki tüm sistemlerin anatomik yapısını ve fizyolojisini ayırt edebilme
5- Ekip üyesi olarak çalışabilme, hasta ve yakınlarını anlayabilme, psikolojik sorunları tanıyabilme ve psikolojik destek verebilme
6- Alanında kullanılan istatistiksel ve araştırma yöntemlerini uygulayabilme
7- Halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilgilere sahip olabilme ve kullanabilme
8- Topluma hitap etme, sözlü ve sözsüz iletişimde diksiyon ve davranış açısından etkili iletişim kurabilme
9- Genel hukuk mevzuatı, sağlık alanındaki yasa ve yönetmelikleri değerlendirip, uygulayabilme
10- Sağlık bilgi sistemlerini kullanabilme, hastane servis ve arşivlerindeki tüm kayıtları değerlendirebilme, takip edebilme ve yazışma kurallarını uygulayabilme
11- Acil durumlarda ilk yardım uygulayabilme
12- Meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme