Kuruluş : Program Manisa Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde 25/01/1994 tarihinde kurulmuş, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece : Harita ve Kadastro Önlisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-1 türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programın zorunlu müfredatlarında yer alan yabancı dil dersi ve Senato’nun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden belirtilen puan ve üstü not alanlar başarılı sayılırlar ve öğretim programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Harita ve Kadastro Programından ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Harita Kadastro programı, her ölçekte harita üretimi ve mühendislik projelerinin araziye uygulanması için gerekli olan mesleki bilgileri teorik ve uygulamalı dersler ile öğrencilere aktarmayı hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İş alanları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, bu bakanlıklara bağlı il müdürlükleri, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı vb. Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TEAŞ,TEDAŞ,Elektrik İşleri Etüt idaresi,Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Harita Genel Komutanlığı, DSİ, Eti Bank, İl Özel İdaresi, TC. Karayolları ve Mütehattlik Büro ve Şirketlerinde Emlak değerleme şirketlerinde çalışabilirler.
Harita üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşları, üretilmiş haritaları kullanarak kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları, her türlü mühendislik amaçlı çalışmada yer alan özel sektör firmaları, konum bilgisine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması üzerine çalışan firmalar, konum bilgilerini düzenlemeye yönelik yazılım geliştiren firmalar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : DGS sınavı ile gideceği bölümler:
Fakültelerin Geomatik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Şehir Planlama, Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği Bölümleri. İle Tapu Kadastro Lisans bölümlerine gidebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı
Öğ. Gör. Sait TANRIÖĞEN
C.B.Ü. Köprübaşı M.Y.O.
Köprübaşı / MANİSA
e-mail : sait.tanriogen@bayar.edu.tr
0236 5713312
Bölüm Olanakları : Okulumuzda öğrencilerimizin kullanımına yönelik iki laboratuvar mevcuttur. Birisi internet bağlantısını da içeren bilgisayar laboratuvarı; diğeri ise harita ve kadastro ekipmanlarının bulunduğu alet bilgisi laboratuvardır. Uygulamalı derslerde, okul civarındaki açık alanlarda ve okulumuzun teknik ve bilgisayar laboratuvarında uygulama yapılmaktadır. Okulumuz öğrencilerin uygulama yapması için yeterli fiziki alanlara ve araç gerece sahiptir. Bilgisayar laboratuvarımızda lisanslı profesyonel harita kadastro yazılımı vardır.