Kuruluş : Bölüm ilk olarak 2002-2003 öğretim yılında Elektrik Programı olarak ön lisans eğitimi vermeye başlamış 2011 yılında Elektrik ve Enerji Teknolojileri Bölümü’ne dönüştürülmüştür. Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Elektrik ve Enerji Teknolojileri Bölümü, Elektrik programından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Elektrik Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senato’nun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet Sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler, bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Elektrik ve Enerji Teknolojileri Bölümü’nden ön lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersler ile sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Elektrik Programı, temel bilimlere yönelik derslerin yansıra Elektrik Enerjisinin kullanıldığı her alanda teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip Elektrik teknikerleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Elektrik Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarı ile tamamlayan öğrenci DGS sınavı ile;
Elektrik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği,
Enerji sistemleri Mühendisliği,
Fizik,
Kontrol Mühendisliği,
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,
Meteoroloji Mühendisliği,
Uçak Elektrik-Elektronik,
Uzay Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü
45400-Turgutlu / MANİSA
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin GÖKOZAN
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı
e-mail : hayrettin.gokozan@cbu.edu.tr
Tel : 0 (236) 313 55 02 / 158
Fax : 0 (236) 314 45 66
Bölüm Olanakları : Bölümün teorik derslerinin yanında;Elektromekanik kumanda sistemleri Uygulamaları, Transformatör, Asenkron ve senkron Makine Uygulamaları ve Deneyleri, PLC Simülasyon ve Programlama Uygulamaları, Robotik Sistem uygulamaları, SCADA Uygulamaları, Elektriksel ve elektroniksel ölçümlerin yapılabildiği Ölçme Laboratuvarı ile Endüstriyel Elektronik uygulamalarının yapılabildiği laboratuarlar mevcuttur.