Kuruluş : İnşaat Programı 1994-1995 öğretim yılında I. örgün öğretime başlamış olup, 1999-2000 yılında II. örgün öğretime geçmiştir. 2002-2003 eğitim öğretim yılında, "METEB" projesi kapsamında müfredatı yenilenmiştir. Ayrıca 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında "İKMEP" projesi kapsamında müfredatları tekrar yenilenmiş olup Eğitim ve Öğretim faaliyetlerine örgün ve ikinci öğretimde birer şube olarak devam etmektedir.
Kazanılan Derece : İnşaat Teknolojisi önlisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : İnşaat Teknolojisi programından ön lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersler ile sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : İnşaat Teknolojisi Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında, uygulama alanında kullanılacak pratik bilgiler ve bölümle ilgili bir çok bilgisayar programının (IDEMİMARİ, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) eğitim verilmektedir. İnşaat teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, inşaat sektörünün; özel mühendislik,mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları ve kamu sektörünün, ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman (Tekniker) olarak yetişmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; İnşaat sektöründe mal / hizmet üreten inşaat firmalarında, mimarlık ve mühendislik bürolarında , şantiyede uygulama yapan firmalarda, beton santrallerinde, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımız DGS'nı başarıyla tamamlayarak aşağıdaki lisans eğitimlerine devam edebilirler:
İnşaat Mühendisliği,
Mimarlık.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
45400-Turgutlu / MANİSA

Prof.Dr. M. Kenan YALINIZ
İnşaat Bölüm Başkanı
e-mail : mkenan@cbu.edu.tr
Tel: +90 236 312 48 88

Program Eğitim Kataloğu Sorumlusu ve Koordinatörü

Öğr.Gör. M. Aydın ŞEN
e-posta: muratasen@gmail.com
Tel: +90 236 313 55 02 / 121
Bölüm Olanakları : İnşaat Bölümünde, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların dışında, teknoloji sınıflarını kullanarak; temel bilgisayar uygulamaları, CAD uygulamaları ve her türlü sunum izleme imkanı bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuarlarında, İnşaat Teknolojisine yönelik önemli bilgisayar yazılımları (İDEMİMARİ, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. İnşaat Teknolojisi Programı için kurulan laboratuarlarda, zemin, yapı malzemesi ve beton teknolojisi gibi temel konularda deney ortamları mevcuttur.