Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 30.05.1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" adıyla kurulmuştur. Manisa Merkez'de yer alan binasında 1999 - 2000 eğitim öğretim yılında Uluslararası Ticaret Bölümü'nün açılmasıyla 40 öğrencisiyle eğitim öğretime başlamıştır. 2005 yılında okulun adı "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece : Mezunlar Uluslararası Ticaret Programı mezunu derecesini kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Kesin kayıt yaptırabilmek için; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili bölüme yerleştirilmiş olmak ve açık öğretim fakülteleri hariç başka bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekmektedir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin yetkili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Celal Bayar Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Bu programa giren öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı okurlar. Hazırlık sınıfından sonra öğrenim süresi dört yıldır. Lisans öğrenimi süresince derslerin en az yüzde otuzu İngilizce dilinde okutulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bölümde ilk iki yılda işletme bölümüyle oldukça paralel bir müfredat takip edilmekle birlikte, bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına ilaveten derslerin en az %30'u İngilizce dilinde verilmekte, 3 ve 4.sınıfta Uluslararası Ticaret alanıyla ilgili mesleki dersler bulunmaktadır. Mezunlarımız, öncelikle Uluslararası piyasalarda ithalat-ihracat yapan firmaların dış ticaret departmanlarında çalışma olanakları bulmaktadır. Dış ticaret yapan işletmelerde veya aracı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde ve fonksiyonel olarak da pazarlama-satış, para ve sermaye piyasaları, finansal kuruluşlar, satınalma, muhasebe, halkla ilişkiler, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği alanlarında kariyer yapabilmektedirler. Programımız, liderlik vasfı yüksek, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş ve girişimcilik özellikleriyle ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu işgücünü yetiştirme konusunda iddialıdır. Ayrıca lisans mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak suretiyle ülkemizde ve yurtdışında üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı’nın) Eşit Ağırlık bölümünden yeterli notu almak, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasına sahip olmak ve belirli düzeyde (ÜDS 50 gibi)İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir, sonrasında akademik kariyer yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar ara sınavlar, dönem sonu sınavları, mazeret ve ek sınavlardan oluşmaktadır. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sınavlara ilaveten, öğrenci başarısı sunumlar, Quizler, proje çalışmaları ve çeşitli uygulamalar şeklinde ölçülebilir. Öğrencinin bir dersteki başarı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrenciler, bölümde yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması, Genel ağırlıklı not ortalamalarının (GANO) en az 2.00 not olması ve stajlarının başarmış olmaları kaydıyla diploma almaya hak kazanmaktadırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Eğitim- öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğtim- öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır. Eğitim öğretim tam zamanlıdır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Mine Yılmazer
Celal Bayar Üniversitesi
Uygulamali Bilimler Yüksekokulu
Muradiye Kampüsü, Manisa
Tel:(236) 237 2900
Fax:(236)2379510
mineyilmazer@hotmail.com
Bölüm Olanakları : Bölüm, Muradiye Kampüsü Mavi Bina'da yer alan dersliklerle birlikte tam donanımlı bir bilgisayar salonu, güncel dergi ve kaynaklarla donatılmış okuma salonu ve kampüs imkanlarını kullanmaktadır. Öğrenciler her biri internet bağlantılı bilgisayarlarda üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedirler
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler; Atatükçü Düşünce Klubü, Çanakkale Savaşlarını Araştırma ve Ata’nın Yolunda 57. Alay Klubü, Basın Yayın Klubü, Bilim ve Kültür Klubü, Genç Tema Klubü, Genç Liderler Klubü olmak üzere okulumuzun altı klubü bulunmaktadır.