Kuruluş : Yüksekokulumuz, Ülkemizin ekonomi, sanayi alanları başta olmak üzere toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun, çağdaş yaşamın gereği olan bilgisayar teknolojileriyle donanmış, bilgi ve beceri sahibi kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verecek elemanları yetiştirmek ve bilimsel çalışmalar ile sosyal ve kültürel değişime öncülük ederek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına da destek sağlamayı misyon edinmiştir.
Kazanılan Derece : Bu programdan mezun olan öğrenciler maden ile ilgili resmi ve özel iş kollarında "Maden Teknikeri" ünvanıyla istihdam edilirler.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : 1.Yabancı Dil
2. Matematik
3. Genel Fizik
4. Genel Kimya
5. Temel Bilgi Teknolojileri
6. Türk Dili
7. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili : - Maden alanındaki bilgi ve becerileri kavrayan ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilen,
- İş ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen,
- Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen,
- Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : 1. Madenlerin çıkarılmasından sorumlu tekniker olarak açık ocak ve yeraltı ocaklarında
2. Çıkarılan cevherlerin zenginleştirilmesinde sorumlu tekniker olarak cevher zenginleştirme tesislerinde,
3. Ar-Ge den sorumlu tekniker olarak Araştırma geliştirme laboratuarlarında,
4. Kaya ve zemin mekaniği araştırmalarında, su sondaj, temel sondajı ile ilgili sorumlu tekniker olarak mühendis ofislerinde,
5. Verilen temel teknikerlik eğitimi nedeni ile finans ve pazarlamadan sorumlu tekniker olarak, finansal pazarlama ve leasing sektöründe.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımızın fakültelerin jeoloji mühendisliği ve maden bölümlerine dikey geçiş imkanı bulunmaktadır -Açık Öğretim yoluyla lisans tamamlama imkanı mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Arasınav(%40), Yarıyıl sonu sınavı(%60)
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 40 işgünü staj yapmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Öğrenme merkezli, görsel sunum destekli anlatım yöntemi uygulanır. Derslerin birçoğu laboratuarda veya arazide uygulamalarla desteklenir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : CBÜ SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU Soma / MANİSA
PROGRAM BAŞKANI Prof.Dr.Deniz MAMUREKLİ
AKTS KOORDİNATÖRÜ Öğr.Gör: Aydemir ARSLAN
Bölüm Olanakları :