1- Temel finans ilkelerini karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanabilmel
2- Finansal piyasaları etkileyen küresel ve/veya yerel kriz durumlarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirebilme ve bu tür kriz ortamlarında bilgiye dayalı karar alabilme
3- Sözlü ve yazılı olarak nitel ve nicel verileri kullanmak yoluyla bireyleri ve kurumları bilgilendirebilme ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini aktarabilme
4- Mali işlemleri analiz edip gerekli kararları alma becerisine sahip olabilme
5- İş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olabilme
6- Meslek bilgisi ile mesleki beceriler, değerler, etik ve tutum donanımına sahip olabilme