1- Tıbbi Biyoloji araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında öğrenilen bilgiyi kullanabilme
2- Moleküler Biyoloji alanında kullanılan yöntemler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olabilme
3- Hücre Biyolojisi alanında kullanılan yöntemler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olabilme
4- Bilime yenilik getirebilme veya bir bilimsel yöntemi geliştirmek için amaç ve hedefleri belirleyebilme
5- Tıbbi Biyoloji bilim alanında yayınlanmış araştırmalar konusunda eleştirel değerlendirme yapabilme
6- Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirebilme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edebilme
7- Tıbbi ve Moleküler Biyoloji uygulama protokollerini gerçekleştirebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme
8- Tıbbi Biyoloji alanında edinilen bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirebilme ve multidisipliner çalışma alanları oluşturabilme
9- Moleküler Biyoloji uygulamalarında analiz sonuçlarını değerlendirebilme, ekip çalışması yapabilme ve ortak laboratuvarda çalışma disiplini elde edebilme
10- Tıbbi Biyoloji bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme