1- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme.
2- Hemşirelik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilme.
3- Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı bakım verebilme.
4- Temel hemşirelik uygulamalarındaki kavram, teori ve modelleri açıklayabilme ve kullanabilme.
5- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilme.
6- Bilgi teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında ve araştırmalarında kullanabilme.
7- Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranabilme.
8- Etkili iletişim becerilerini kullanabilme ve disiplinlerarası etkileşime katılabilme.
9- Ulusal ve uluslar arası düzeyde literatüre ulaşabilme.
10- Hemşirelik mesleğinin problemlerini belirleyebilme ve bu problemler için çözüm sağlayabilme.
11- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alabilme ve liderlik rolünü üstlenebilme.
12- Hemşirelik alanında bilimsel araştırma planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve sonuçları yayımlayabilme.
13- Bir yabancı dili kullanarak sağlık alanı ile ilgili bilgileri izleyebilme ve paylaşabilme.
14- Hemşirelik mesleğini etkileyen strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.