1- Tıbbi Parazitoloji konusunda ileri düzeyde teorik bilgilere ve uygulamaları eksiksiz yapabilme yetkinliğine sahip olabilme.
2- Bir araştırmanın hipotez aşamasından başlayarak kurgulanması, etik kurallar çerçevesinde uygulanması, analiz edilmesi ve yazılıp yayınlanmasına kadar olan tüm süreçleri ekip çalışması anlayışıyla gerçekleştirebilme.
3- Güncel bilimsel literatürleri takip edebilmek, bilimsel etkinliklerde sunum ve katkı yapabilecek yetkinliğe sahip olabilme.
4- Donandığı bilgilerin tümünü akademik ortamda öğrencilere veya topluma aktarabilme ve ölçme-değerlendirme yeteneğine sahip olabilme.
5- Türkiye'de görülen paraziter enfeksiyonların tanısı ve bu enfeksiyonlarla mücadele konusunda bilgi sahibi olabilme.