1- Özel güvenlik alanında varolan yasal mevzuatı kavrayabilme
2- Etkili iletişim kurma,sükuneti muhafaza becerisine sahip olabilme
3- Bilgisayar ve benzeri teknolojik donanımlardan yararlanabilme becerisine sahip olabilme
4- Özel güvenliğin sağlanması amacıyla teorik olarak öğrendiği metodları pratikte uygulayabilme
5- Ekip halinde çalışma becerisini kazanmış olabilme
6- Olay yeri güvenlik sorununu analiz ederek çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olabilme
7- Sürekli yenilenen mevzuat ve uygulama değişikliklerine uyum sağlayabilme ile kendini geliştirme becerisine sahip olabilme
8- Özel güvenlik, olay yeri güvenliği, acil durum prosedürlerini uygulayabilme ve inisiyatif alabilme becerisine sahip olabilme
9- Özel güvenlik ekibi, kalabalık yönetimi ve güvenlik süreç yönetimini becerebilme
10- Meslek ahlak değerlerine uygun yaşam biçimini kazanmış olabilme