1- Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında uygulayabilme
2- Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
3- Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme becerisi
4- Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme,
5- Mali konularda görüş bildirebilme, Maliye bilimine ait konularda araştırmalar yapabilmek
6- Çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma.
7- Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavramış olma ve uygulayabilme
8- Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma, vergi mükellefi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış olma
9- Devletin ve işletmelerin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve modern finansman tekniklerini kullanabilme becerisine sahip olma
10- Temel hukuk, işletme, iktisat ve kamu yönetimi kavramlarına hâkim olmak ve bu kavramları kullanabilmek