1- Müzik bilimine ilişkin temel kavramları öğrenebilme, bu kavramları güncel hayatta doğru ve etkin kullanma becerisini kazanabilme
2- Müzik bilimine ait konularda araştırma yapabilme
3- Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Batı Müziği Solfej ve Nazariyatı, Usûl ve Form Bilgisi, Meslek Sazı, Ses Eğitimi bilgilerine sahip olabilme
4- Nota, Ritmik okuma, Solfej, Deşifre ve Usûl kavramlarına hâkim olabilme ve bu kavramları kullanabilme bilgisine sahip olabilme ve bu bilgileri meslek hayatında kullanabilme
5- Eser analiz edebilme
6- Alanıyla ilgili güfte analiz edecek düzeyde Osmanlıca okuyup yazabilme
7- Tarihsel gelişim ve kültürümüz ile ilgili araştırmalarda bulunarak geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik bilimsel ve kültürel gerçekler ışığında ürünler ortaya koyabilme
8- İçerisinde barındırdığı farklı disiplinlerle (Edebiyat, Tarih, Felsefe, Matematik, Coğrafya vs.) iş birliği içerisinde olabilme
9- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışıyla, düşüncelerini eleştirel bir biçimde dile getirebilme
10- Yazılı ve sözlü olarak ve beden dilini doğru kullanarak etkili iletişim kurup, mesleki bilgilerini aktarma becerisini kazanabilme
11- Yaşadığı kültüre saygılı ama dünya kültürlerine de açık; farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı olabilme
12- Kendine güvenen ve potansiyelinin farkında olan bir birey olmak ve bunu değerlendirebilme
13- Kamu ve özel sektörde iş bulup kariyer yapabilme imkânına sahip olabilme