1- Programı tamamlayan öğrenciler; Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak muhasebe ve finans alanlarındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2- Muhasebe ve finans alanları ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3- Muhasebe ve finans alanlarındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme
4- Muhasebe ve finans alanlarındaki ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanarak bilime yenilik getirebilme yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5- Muhasebe ve finans bilim dallarında bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz edebilme yeni sentezlere ulaşabilme ve değerlendirmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanabilme
6- Muhasebe ve finans disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslar arası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
7- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade edebilme ve savunmak için etkili bir iletişim kurabilme
8- Muhasebe ve finans alanlarındaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme etkili ilişkiler geliştirebilme, bu ilişkileri sürdürmek ve takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, riski ve değişimi yöneten liderler yetiştirebilme
9- Bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
10- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme