1- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme
2- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3- Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
4- Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme
5- Mühendislik problemlerini saptama tanımlayabilme ve çözebilme
6- Makina mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanabilme
7- Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanabilme
8- Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirebilme
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme