1- İletişim becerisine sahip olabilme
2- Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı takip edebilme
3- Fizyoterapi mesleği ile ilgili yasa ve politikaları izleyebilme
4- Fizyoterapi uygulamaları için gerekli, temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili teorik bilgiyi öğrenebilme ve kullanabilme
5- Fizyoterapi değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme
6- Kullandığı fizyoterapi yöntemleri ile klinik fizyoterapi programlarını tanımlayabilme
7- Bireye özgü fizyoterapi programını planlayabilme ve uygulayabilme
8- Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili yenilikleri takip edebilme
9- Fizyoterapi uygulamalarıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını uygulayabilme
10- Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili etik ilkeleri benimsebilme, planlayabilme ve uygulayabilme
11- Fizyoterapi ile ilgili uygulamaların kaydını tutabilme ve arşivleyebilme
12- Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olabilme ve mesleki gelişmelerin takip edebilme
13- Bir yabancı dile sahip olarak mesleki bilgisini geliştirebilme ve mesleki yenilikleri takip edebilme
14- Fizyoterapi ile ilgili konularda sunum yapma becerisine sahip olabilme
15- Fizyoterapi uygulamalarıyla ilgili bilimsel bir araştırma planlayabilme, uygulayabilme ve sunabilme