1- Antrenörlük mesleğinin saygınlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme, mesleki yeterliliklerini geliştirebilme
2- Sporla ilgili ulusal ve uluslar arası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme
3- Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme yeteneğini kazanabilme
4- Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
5- Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme
6- Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programı oluşturabilme
7- Spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme, ayrıca bir yabancı dili kullanabilme
8- Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olabilme
9- Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme, Sporda yüksek teknolojiden yararlanabilme
10- İnsan organizmasının yapısını çeşitli sistemlerin fonksiyonlarını ve egzersizle oluşabilecek biyokimyasal değişiklikleri kavrayabilme
11- Bilimsel araştırma yapabilme, projeler üretebilme ve ilgili istatistiksel analizleri ve matematiksel işlemleri yapabilme
12- Sporcu beslenmesinin temel ilkelerini, ergojenik yardımcıları ve sporda doping kullanımının zararlarını kavrayabilme
13- Hareketsizliğin insan organizmasındaki olumsuz etkilerini azaltabilmek için yaşam boyu sporun sağlık boyutunun temellerini ve fitnesin komponentlerini kullanarak ilgili antrenman programlarını uygulayabilme.
14- Spor sakatlıklarının oluşum risklerinin azaltılması, tanısı ve rehabilitasyonu için gerekli önlemleri alabilme, uygulayabilme ve ilk yardımı uygulayabilme
15- Centilmenlik ve fair-play kavramlarını anlayabilme, kavrayabilme ve uygulayabilme
16- Serbest zaman deneyimlerini şekillendiren spor ve rekreasyon değişkenlerini açıklayabilme ve uygulayabilme, çevre ve insan etkileşimine sportif hareketin katkılarını ve doğal çevre ile insan arasındaki ilişkiyi tanımlayabilme ve değerini kavrayabilme
17- Her yaşta psikomotor, fiziksel ve fizyolojik gelişimi kavrayabilme ve sporda beceri öğrenimini kavrayabilme ve uygulatabilme