1- Spor ve rekreasyondaki tarihsel gelişim ve meslek bilgisine sahip olma ve yeni durumlara uygulayabilme
2- İnsan vücudu ve sağlık ile ilgili temel teorik ve uygulama bilgisine sahip olabilme.
3- Rekreasyonel etkinlik ve/veya organizasyonlarda bireysel veya takım olarak sorumluluk alabilme.
4- Mesleğine yönelik yönetimsel becerileri uygulayabilme.
5- Rekreasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ve becerilerini kullanabilme.
6- İş yaşamında yabancı dilde iletişim kurabilme becerisi kazanabilme.
7- Özel gereksinimleri olan bireyleri de dikkate alarak etkinlikler düzenleyerek eleştirel bakış açısıyla değerlendirme ve uygun liderlik modeli sergileyebilme.
8- Çağın gerekliliklerine uygun, etik değerlere bağlı kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.
9- Mesleki gelişimi için bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme.
10- Birey ve topluma serbest zamanı etkili kullanabilme bilincini kazandırabilme.
11- Seçilen spor uzmanlık alanında eğitim verebilme.