1- Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanındaki Ön Lisans Eğitim sürecinde öğretilen temel bilgi ve becerilere sahip olabilme
2- Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra internet uygulamalarını kullanabilme
3- Biyomedikal Cihazlardaki elektrik, elektronik, elektromekanik, hidrolik, pnomatik sistemleri tanıma, arızalarını giderebilme; sürekliliğini sağlayabilme.
4- Biyomedikal Cihazların analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilme.
5- Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6- Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme
7- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
8- İş güvenliği kurallarını bilip aynen uygulayabilme
9- Tıbbi cihazların enfeksiyon, strilizasyon, tıbbi atık ve emniyet kurallarını hastane işleyişi içerisinde yürütebilme.
10- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme
11- Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabilme ve mesleğiyle ilgili konularda sürekli kendini geliştirebilme