1- Matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilme
2- Karmaşık mühendislik sorunlarına bilimsel sistematikle yaklaşma ve çözüm üretebilme
3- Mühendislik tasarımı yapabilme
4- Bilgiye ulaşabilme, deney yapabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme
5- Konusu ile ilgili yayın ve teknolojileri izleyebilme ve kendisini mesleki açıdan yenileme gereksinimi duyarak yeniliklere açık olmabilme
6- Takım çalışması yapabilme
7- Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
8- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme
9- Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalığa sahip olabilme
10- Mesleki uygulamaların küresel ve ulusal boyutlardaki etkilerinin farkında olabilme
11- Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde ileri matematik, istatistik ve lineer cebir konuları hakkında bilgiye sahip olabilme
12- En az birinde derinlik kazanmak üzere kimya ve matematiğe dayalı fizik bilgisine sahip olabilme