1- Matematik, fen (temel bilim) ve mühendislik bilgilerini kullanabilme
2- Proje tasarlayabilme (deney), yapabilme ve istenilen bir sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme
3- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlayabilme
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme
5- Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme
6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
7- Etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurabilme
8- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitime sahip olabilme
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
10- Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olabilme
11- Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme