1- Hemşirelik Esasları öğretiminin temel felsefesini anlama.
2- Hemşirelik Esasları dersinin temel konularını ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemleri bilme.
3- Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilme.
4- Temel hemşirelik becerilerini mesleki etik, ilke ve değerler doğrultusunda uygulayabilme.
5- Birey, aile ve toplumun sağlık tanılamasını yaparak hemşirelik süreci doğrultusunda bütüncül bakım verebilme.
6- Hemşirelik esasları alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilme.
7- Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı bakım verebilme.
8- Ulusal ve uluslar arası düzeyde literatüre ulaşabilme.
9- Hemşirelik alanında bilimsel araştırma planlayabilme, uygulayabilme, değerlendirebilme ve sonuçları yayımlayabilme.
10- Hemşirelik mesleğini etkileyen strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.